Zepter International
Manager za edukaciju i promociju / Sarajevo
Stručni suradnik direktne prodaje / Sarajevo, Banja Luka
Stručni suradnik za prodaju medicinskih aparata i filtera za vodu / Sarajevo, Mostar, Zenica, Tuzla, Banja Luka, Doboj, Bijeljina i Prijedor
Regionalni menadžer prodaje / Sarajevo, Banja Luka, Doboj
Stručni suradnik direktne prodaje / Doboj
Lactalis BH d.o.o.
Prodajni predstavnik / Livno
Vozač / Gradačac
Emmar Leader d.o.o.
Regionalni Sales Manager / Balkan
Bellissima d.o.o.
Asistent u računovodstvu / Sarajevo
Europapier - Hercegtisak d.o.o.
Voditelj prodaje materijala za print velikog formata - viskom / Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Široki Brijeg
Voditelj prodaje grafičkih papira i repromaterijala / Sarajevo, Tuzla, Banja Luka
Voditelj prodaje uredskog i školskog pribora za krajnje kupce / Sarajevo
Komercijalist za prodaju profesionalnih higijenskih proizvoda (papirna konfekcija), profesionalih sredstava za čišćenje, opreme, pomagala i strojeva / Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Široki Brijeg
SMITH General Tools d.o.o.
Komercijalni predstavnik / Bihać
Komercijalni predstavnik / Bijeljina
Komercijalni predstavnik / Sarajevo
Komercijalni predstavnik / Tuzla
Ećo Company d.o.o.
Izvršni direktor / Sarajevo
Arhitekta/Projektant interijera / Sarajevo
Asistent u računovodstvu / Sarajevo
Office manager / Sarajevo
Agent prodaje / Sarajevo
PREVENT BH d.o.o.
Direktor / Bugojno
Direktor R&D / Visoko
Transport Specialist / Sarajevo
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni suradnik za poljoprivrednu proizvodnju na pokušalištima / Mostar
Stručni saradnik za statistički poslovni registar / Sarajevo
Stručni saradnik - asistent gradonačelnika - Sekretarijat gradonačelnika / Mostar
Viši stručni saradnik za ostvarivanje prava korisnika / Mostar
Viši stručni saradnik za građenje - oblast elektro-mašinske struke / Mostar
Viši stručni saradnik za građanska stanja-matičar / Mostar
Stručni savjetnik za vodosnabdijevanje, odvodnju i pročišćavanje voda / Mostar
Stručni saradnik za vođenje baze podataka i izvještavanje u Sektoru za poreznu politiku i javne prihode / Sarajevo
Viši stručni saradnik za održavanje hortikulture / Mostar
Šef Službe za socijalne i stambene poslove, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice / Mostar
Stručni suradnik za informatiku i informacijske sisteme u Odsjeku za telekomunikacije i informatiku u Ministarstvu u sjedištu / Travnik
Stručni savjetnik za internu kontrolu u Odsjeku za finansije u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj / Visoko
Stručni saradnik za kadrovske i opće poslove / Sarajevo
reca d.o.o.
Stručni saradnik za direktnu prodaju / Banja Luka
Mikrokreditna fondacija Sunrise
Regionalni kreditni menadžer / Republika Srpska regija, Unsko-sanski kanton, Srednjobosanski kanton
Programer (Developer) poslovnog aplikativnog softvera / Sarajevo
Kreditni službenik / Sarajevo, Banja Luka, Bihać, Cazin, Lukavac, Zvornik, Gradačac, Orašje, Rogatica, Višegrad, Matuzići, Travnik, Visoko, Kiseljak
Bingo d.o.o.
Monter namještaja / Vogošča
Mesar / Vogošća
Kuhari / Vogošća
Konobari / Vogošća
Skladištari / Vogošća
Trgovci / Vogošća
Veritas Automotive d.o.o.
Voditelji proizvodnih segmenata / Sarajevo
Voditelj Supply-Chain-Managementa / Sarajevo
Operateri na mašinama / Sarajevo
Saradnici na održavanju proizvodnih postrojenja i alata / Sarajevo
Saradnici u oblasti Leanmanagementa, upravljanja kvalitetom, logistike / Sarajevo
Saradnik u odjelu ljudskih resursa / Sarajevo
Saradnici za laboratorij u kojem vršimo mjerenja i testiramo naše proizvode / Sarajevo
Inžinjeri / Sarajevo
Pirnar d.o.o.
Referent kontrole kvalitete / Bosanski Petrovac
SPARK poslovni park d.o.o. Mostar
Education and Training Developer / Mostar
Linux System Administrator / Mostar
Database Administrator / Mostar
Legal Advisor / Mostar
Senior Unity3D/C# Developer / Mostar
Senior Backend Developer / Mostar
Senior Android Developer / Mostar
Frontend Developer / Mostar
System Developer / Mostar
Agencija za državnu službu BiH
Šef Odsjeka za kontrolu vanjskotrgovinskog prometa strateških roba / Sarajevo
Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom / Sarajevo
Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom / Sarajevo
Pripravnik sa završenim fakultetom društvenog smjera / Sarajevo
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Zamjenik starješine jedinice-čete PVPČ / Mostar
Viši stručni saradnik za saobraćaj / Mostar
Stručni savjetnik za makroekonomska pitanja u Sektoru za budžet i javne rashode / Sarajevo
Viši stručni saradnik za prihode od imovine / Mostar
EUworking Staff Solutions&Travel
Interviews Rixon Hotels Group- Jobs in Dubai - UAE / Dubai - UAE
Mikrokreditna fondacija Mikra
Mikrokreditni Promoter (Kreditni službenik) / Banovići
Trenkwalder kadrovske usluge
Autoelektričar / Mostar
Referent općih poslova / Mostar
Wiener osiguranje Vienna Insurance Group
Underwriter u Sektoru za neživotna osiguranja / Banja Luka
Agent prodaje osiguranja / Jelah, Visoko, Žepče
Vitinka a.d.
Vozač / Banja Luka
Mreža za izgradnju mira
National Expert in Geography / Sarajevo
National Expert in Physics / Sarajevo
Koordinator/icu za rad sa LGBTI zajednicom / Sarajevo
National Expert in Biology / Sarajevo
Koordinator za razvoj / Sarajevo
National Expert in Chemistry / Sarajevo
SEE 2020 Coordinator / Head of SEE 2020 Strategy Coordination Unit of the Regional Cooperation Council Secretariat (RCC) / Sarajevo
Partner menadžer u Amsterdamu / Inostranstvo
National Expert in Mathematics / Sarajevo
Stručni voditelj aktivnosti Centra održivog povratka, razvoja i edukacije / Brod
National Expert in Technology and Engineering / Sarajevo
Saradnica/saradnik za rad u različitim oblastima / Sarajevo
Entrepreneurship Development Specialist / BiH
Stažiranje u Continental kompaniji / Inostranstvo
Call for for legal professionals / BiH
National Project Manager / Sarajevo
Chief of Fund Administration / Sarajevo
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za statistička istraživanja i analize u Sektoru za budžet i javne rashode / Sarajevo
Stručni saradnik za pravne poslove u Odsjeku za privredu u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj / Visoko
Stručni suradnik za zajedničke poslove skupine u Skupini za zajedničke poslove u Ministarstvu u sjedištu / Travnik
Stručni saradnik - zemljišnoknjižni referent / Visoko
Stručni saradnik za stambene poslove / Mostar
Stručni suradnik za investicije u Odsjeku za potporu u Ministarstvu u sjedištu / Travnik
Viši stručni suradnik za opće-fizičke i kondicijske pripreme u Odsjeku za edukaciju Uprave policije MUP-a u sjedištu / Travnik
Stručni suradnik za provođenje propisa o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine u Odsjeku za administrativno pravne, kadrovske poslove i logistiku u Ministarstvu u sjedištu / Travnik
Sanitarni inspektor u Službi za opću upravu i inspekcijske poslove, Odsjeku za inspekcijske poslove / Visoko
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare