Kalkulator plate

Kalkulator plate (neto u bruto)

Podaci izračuna su isključivo informativni te se kao takvi ne mogu koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Vrsta izračuna:

Vaša neto plata:

 KM

Administrativna jedinica:

Faktor ličnog odbitka: