Zanimanje: saradnik

 Stručni saradnik za poslove planiranja i projektovanja u Odsjeku za urbanizam i prostorno planiranje u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Stručni saradnik za poslove planiranja i projektovanja u Odsjeku za urbanizam i prostorno planiranje u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Visoko
12 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
 Stručni saradnik za poslove urbanizma u Odsjeku za urbanizam i prostorno planiranje u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Stručni saradnik za poslove urbanizma u Odsjeku za urbanizam i prostorno planiranje u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Visoko
12 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za ekonomsko-pravne poslove
Stručni saradnik za ekonomsko-pravne poslove
Zenica
12 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Viši stručni saradnik za srednje i visoko obrazovanje
Viši stručni saradnik za srednje i visoko obrazovanje
Goražde
12 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik
Stručni saradnik
Sarajevo
2 dana do isteka
BH telecom d.d.
Stručni saradnik za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u Odsjeku za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze
Stručni saradnik za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u Odsjeku za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze
Grude
10 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za informisanje o poslovima u vezi s EU
Stručni saradnik za informisanje o poslovima u vezi s EU
Sarajevo
10 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za rad u Administrativnoj komisiji i Zakonodavno - pravnoj komisiji
Stručni saradnik za rad u Administrativnoj komisiji i Zakonodavno - pravnoj komisiji
Sarajevo
10 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za prvostepene upravne poslove
Stručni saradnik za prvostepene upravne poslove
Bihać
5 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišnoknjižni referent)
Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišnoknjižni referent)
Zavidovići
3 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za informisanje, odnose sa javnošću i sistem upravljanja kvalitetom
Stručni saradnik za informisanje, odnose sa javnošću i sistem upravljanja kvalitetom
Sanski Most
3 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za informacione sisteme, održavanje računarske mreže i održavanje web stranice
Stručni saradnik za informacione sisteme, održavanje računarske mreže i održavanje web stranice
Sanski Most
3 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za protokolarne i organizacione poslove
Stručni saradnik za protokolarne i organizacione poslove
Sarajevo
9 dana do isteka
Agencija za državnu službu BiH
Stručni saradnik za urbani mobilijar i dekoraciju - Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove – Služba za komunalne poslove i okoliš
Stručni saradnik za urbani mobilijar i dekoraciju - Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove – Služba za komunalne poslove i okoliš
Mostar
Danas ističe
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Viši stručni saradnik za održavanje cesta, ulica i javnih površina – Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove – Služba za komunalne poslove i okoliš
Viši stručni saradnik za održavanje cesta, ulica i javnih površina – Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove – Služba za komunalne poslove i okoliš
Mostar
Danas ističe
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Naziv radnog mjesta Firma Lokacija Rok za prijavu