RSS

Državna služba i uprava

Viši stručni saradnik za upravno rješavanje u oblasti prostornog uređenja i građenja u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline - 1 (jedan) izvrilac
Viši stručni saradnik za upravno rješavanje u oblasti prostornog uređenja i građenja u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline - 1 (jedan) izvrilac
Kakanj
12 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Sanitarno - vodni inspektor u Stručnoj službi za poslove Općinskog načelnika -1 (jedan) izvršilac
Sanitarno - vodni inspektor u Stručnoj službi za poslove Općinskog načelnika -1 (jedan) izvršilac
Kakanj
12 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Šef Odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina u Službi za imovinsko - pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina -1 (jedan) izvršilac
Šef Odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina u Službi za imovinsko - pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina -1 (jedan) izvršilac
Kakanj
12 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Direktor Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj - 1 (jedan) izvršilac
Direktor Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj - 1 (jedan) izvršilac
Kakanj
12 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Pomoćnik rukovoditelja organa državne službe – Služba društvenih djelatnosti - 1 (jedan) izvršilac
Pomoćnik rukovoditelja organa državne službe – Služba društvenih djelatnosti - 1 (jedan) izvršilac
Čapljina
5 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Pravni savjetnik
Pravni savjetnik
Sarajevo
11 dana do isteka
Agencija za državnu službu BiH
Stručni saradnik za knjigovodstvo – knjigovođa
Stručni saradnik za knjigovodstvo – knjigovođa
Sarajevo
6 dana do isteka
Agencija za državnu službu BiH
Stručni saradnik za obradu podataka
Sarajevo
18 dana do isteka
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Glavni inspektor
Sarajevo
18 dana do isteka
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Namještenik: Referent - vatrogasac
Jablanica
13 dana do isteka
Općina jablanica
Namještenik: Referent za analitičko – knjigovodstvene dokumente, obračun i evidenciju naknada za boračko – invalidsku zaštitu
Jablanica
13 dana do isteka
Općina jablanica
Pomoćni administrativni radnik
Sarajevo
9 dana do isteka
KJKP RAD d.o.o.
Blagajnik u naplatnom centru-dva izvršioca
Sarajevo
9 dana do isteka
KJKP RAD d.o.o.
Komunalni radnik — perač- šest izvršilaca
Sarajevo
9 dana do isteka
KJKP RAD d.o.o.
Viši stručni saradnik za radne odnose
Sarajevo
20 dana do isteka
Agencija za državnu službu BiH
Naziv radnog mjesta Firma Lokacija Rok za prijavu