RSS

Državna služba i uprava

Ravnatelj Doma zdravlja "Rama"
Prozor-Rama
4 dana do isteka
Dom zdravlja Rama
Stručni savjetnik za održavanje centralizovane obrade svih transakcija i izvještavanje
Sarajevo
4 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni savjetnik za računovodstvo
Sarajevo
4 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za pravosuđe i izvršenje alternativnih krivičnih sankcija
Bihać
1 dan do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni savjetnik za poslove operativne jedinice trezora
Bihać
1 dan do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Viši stručni saradnik za pitanje boračko-invalidske zaštite u Službi za upravu društvenih djelatnosti, pitanje boraca i opću upravu
Zavidovići
Danas ističe
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Pomoćnik gradonačelnika za gospodarstvo i inspekcije - Služba za gospodarstvo i inspekcije
Stolac
Danas ističe
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Pomoćnik ministra za vodoprivredu - 1 (jedan) izvršilac
Danas ističe
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni suradnik za provođenje propisa o oružju i javnim okupljanjima u Policijskoj stanici Travnik
Travnik
Danas ističe
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Šef Odsjeka za pravne i uprave poslove, Uprava za administraciju i podršku -MUP
Danas ističe
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni suradnik za arhivske poslove
Sarajevo
Danas ističe
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Naziv radnog mjesta Firma Lokacija Rok za prijavu