RSS

Državna služba i uprava

Viši stručni saradnik za baze troškova
Viši stručni saradnik za baze troškova
Banja Luka
20 dana do isteka
Agencija za državnu službu BiH
Stručni savjetnik za osiguranje kvaliteta – lјudski resursi i interne procedure rada
Stručni savjetnik za osiguranje kvaliteta – lјudski resursi i interne procedure rada
Banja Luka
20 dana do isteka
Agencija za državnu službu BiH
Stručni savjetnik za harmonizaciju propisa
Stručni savjetnik za harmonizaciju propisa
Banja Luka
20 dana do isteka
Agencija za državnu službu BiH
Stručni saradnik
Stručni saradnik
Sarajevo
12 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni savjetnik za vođenje upravnog postupka i normativno pravne poslove
Stručni savjetnik za vođenje upravnog postupka i normativno pravne poslove
Tuzla
3 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Šef Odsjeka sudske pisarnice
Šef Odsjeka sudske pisarnice
Čitluk
3 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Volonter sa završenim Ekonomskim fakultetom
Volonter sa završenim Ekonomskim fakultetom
Sarajevo
5 dana do isteka
Agencija za državnu službu BiH
Volonter sa završenim Fakultetom političkih nauka
Volonter sa završenim Fakultetom političkih nauka
Sarajevo
5 dana do isteka
Agencija za državnu službu BiH
Volonter sa završenim Pravnim fakultetom
Volonter sa završenim Pravnim fakultetom
Sarajevo
5 dana do isteka
Agencija za državnu službu BiH
Stručni saradnik – arhivist za obradu arhivske građe nekonvencionalnih nosioca informacija
Zenica
7 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni suradnik za pravne poslove
Sarajevo
Danas ističe
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Naziv radnog mjesta Firma Lokacija Rok za prijavu