Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 07.12.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj 7/11) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Travnik, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Travnik

Radna mjesta:

01. Viši stručni saradnik za javne nabavke

Opis poslova: koordiniranje svim aktivnostima vezanim za planiranje nabavki u
ugovornom organu; sprovođenje analize internih zahtjeva i utvrđivanje potreba za
nabavkom; praćenje i proučavanje stanja i pojava u oblasti javnih nabavki, na temelju
prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obrađivanje
tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema za potrebe Službi;
priprema odgovore po pravnim lijekovima; pruža stručnu pomoć službama iz oblasti javnih
nabavki; objedinjavanje potreba ugovornog organa i izrada godišnjeg plana javnih nabavki;
izrada metodologija za javne nabavke; pripremanje programa istraživanja u oblasti javnih
nabavki i predlaganje metodoloških rješenja, kao i rad na tim programima; izrada
odgovarajućih materijala kojima se vrši informiranje mjerodavnog organa o stanju i
problemima u oblasti javnih nabavki i predlaganje mjera radi utvrđivanja politike i mjera za
utvrđivanja pitanja iz javnih nabavki kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene
politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata; izrada analitičkih, informativnih i
drugih materijala u okviru propisane metodologije – tipska izvješća, redovite ili periodične
informacije; sudjelovanje i koordinacija u pripremi tenderske dokumentacije; obavlja
korespodenciju sa ponuđačima; sudjeluje u pripremi i pojašnjenju tenderske dokumentacije
zajedno sa stručnim osobama; priprema i pomaže radu Povjerenstva za nabavke prilikom
pripreme i izrade zapisnika, obrazaca i predložene odluke; priprema odgovore po pravnim
lijekovima; objavljuje sva obavještenja o javnoj nabavci; izrađuje nacrte ugovora; obavlja i
druge poslove po nalogu rukovodioca organa uprave
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare