Agencija za državnu službu Federacije BiH

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za upravno rješavanje u oblasti urbanizma, građenja i katastra
Travnik
19.04.2024.
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za opće poslove
Goražde
18.04.2024.
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za urbanizam i GIS
Travnik
26.04.2024.
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima
Travnik
26.04.2024.
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za javnu rasvjetu i planiranja
Travnik
26.04.2024.
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za javne nabavke
Travnik
26.04.2024.
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za računodstveno-finansijske poslove
Sarajevo
23.04.2024.
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za pravne poslove
Sarajevo
23.04.2024.
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Šef odsjeka za upravno-pravne i kadrovske poslove
Sarajevo
23.04.2024.
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Pomoćnik ministra za šumarstvo, lovstvo i vodoprivredu
Livno
16.04.2024.
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Pomoćnik ministra u Sektoru za cijene i analizu tržišta
Mostar
20.04.2024.
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za geodetske-katastarske poslove
Foča
20.04.2024.
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za administrativne poslove u Odjeljenju za kabinetske poslove
Sarajevo
19.04.2024.
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za kabinetske poslove u Odeljenju za kabinetske poslove
Sarajevo
19.04.2024.
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za najavu i praćenje realizacije sjednica radnih tijela Gradskog vijeća u Odjeljenju za stručne poslove
Sarajevo
19.04.2024.
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Naziv radnog mjesta Firma Lokacija Rok za prijavu