Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.08.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj:
3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i
postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev
Kantonalnog suda u Zenici, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnom sudu u Zenici
5/770
Radno mjesto:


- Šef pisarnice - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: neposredno organizuje rad na svim poslovima u sudskoj pisarnici i na
izvšavanju daktilografskih poslova u skladu sa propisima koji uređuju unutrašnje
poslovanje sudova, kontroliše izvršavanje poslova i zadataka u cilju njihovog
blagovremenog, kvalitetnog i zakonitog obavljanja, vrši cjelovitu kontrolu pismena i
spisa koji se primaju u sud i otpremaju iz suda, redovno kontroliše rad na poslovima
prijema pošte, upisnika (vršenja pravilnog upisa, vezivanje podnesaka u spisima,
stavljanje određenih oznaka na omote, hronološko upisivanje podnesaka u spise
prema propisima koji uređuju unutrašnje poslovanje u sudu), otpreme pošte i arhive,
ostvaruje stalnu kontrolu u vezi sa ažuriranjem knjige evidencije pritvorenih lica,
preko upisničara stara se o vođenju posebnih evidencija o prioritetnim predmetima,
brine se za blagovremeno obezbjeđenje odgovarajućih obrazaca, knjiga i
kancelarijskog materijala za potrebe sudske pisarnice putem ovlaštenog lica u čiji
djelokrug poslova spada nabavka materijala, organizuje blagovremeno sastavljanje
stalnih, mjesečnih ili povremenih statističkih izvještaja prema utvrđenom kalendaru,
izrađuje godišnju informaciju o radu suda na osnovu dostavljenih izvještaja sudija i
evidencije o prisutnosti na poslu, izrađuje mjesečne izvještaje o radu sudija i vodi
evidencije podataka potrebnih za te izvještaje, daje prijedloge i mišljenja prilikom
ocjenjivanja namještenika u Odsjeku za administrativno-tehničke poslove,
obezbjeđuje da se daktilografski poslovi obavljaju blagovremeno i kvalitetno, vrši
prijem stranaka za prepisivanje i razgledanje spisa u vremenu određenom
rasporedom posla, izdaje dozvole za posjetu u zatvor rodbini pritvorenih lica i vodi
evidenciju o posjetama, priprema sadržaj teksta raznih uvjerenja i odgovara na
podneske iz svog djelokruga rada, stara se o sređivanju i selekciji arhivske građe, o
izdvajanju i izlučivanju bezvrijednog registraturskog materijala iz arhive suda u skladu
sa pozitivnim arhivskim propisima, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i
sekretara suda.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare