Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Samostalni izvršilac – stručni savjetnik za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze za područje Foče u Federaciji Bosne i Hercegovine

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Goražde
Rok prijave:
29.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca
i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata
6-1235
- Samostalni izvršilac – stručni savjetnik za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze za područje Foče u Federaciji Bosne i Hercegovine – 1(jedan) izvršilac
Opis poslova: izdaje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije i potpisuje sve službene akte iz svoje nadležnosti; vrši prijem stranaka i pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava koja se izvode iz regulirane vojne obaveze i angažiranja u oružanim snagama; izrađuje prijedlog plana rada i izvještaj o radu i dostavlja Odsjeku na području Kantona radi sačinjavanja zbirnog izvještaja; vrši obradu povjerljivih podataka; osigurava zaštitu ličnih i povjerljivih podataka; vodi evidenciju prisustva na radu; prati stanje i probleme u oblasti evidencija i dokumentacije o regulisanoj vojnoj obavezi i predlaže mjere za unapređenje rada; prati probleme u oblasti upravnog rješavanja i predlaže odgovarajuće mjere za njihovo rješavanje; vrši unos podataka u vojno-evidencione dokumente; evidentira i objedinjava fakture za izvršene usluge i i dostavlja radi plaćanja Odsjeku u Kantonu; vrši unos i obradu podataka iz službene evidencije za Jedinstveni registar branilaca , obavlja poslove u vezi sa provođenjem kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite , prikuplja i vrši obradu podataka iz vojnog arhivskog depoa; postupa po predstavkama građana, organa i pravnih osoba u vezi sa podacima iz službene evidencije o reguliranoj vojnoj obavezi; izvršava poslove u vezi sa propisnim i bezbijednim pohranjivanjem vojno-evidencionih dokumenata; vrši poslove potrebne za održanje upotrebljivosti vojno-evidencionih dokumenata; postupa po zahtjevima za pristup informacijama; vodi evidenciju o činjenicama iz oblasti izvršenja obaveza građana u oblasti odbrane; vodi evidenciju građana koji su u odbrambeno - oslobodilačkom ratu u Bosni i Hercegovini bili angažirani u jedinicama oružanih snaga, odnosno u jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane (u daljem tekstu: ARBiH i HVO), civilnoj zaštiti, organima, preduzećima i drugim pravnim osobama; vrši poslove evidencije o osobama koje su tokom izvršavanja vojne obaveze povrijeđeni, ranjeni, poginuli, umrli, oboljeli, zarobljeni ili nestali, vodi evidenciju o okolnostima i posljedicama stradavanja tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata; vodi evidenciju o znanjima i vještinama stečenim tokom vršenja vojnih dužnosti, dodijeljenim vojnim odlikovanjima i priznanjima, vojnim činovima i formacijskim vojnim dužnostima; vodi evidenciju o materijalno-tehničkim sredstvima mobiliziranim za potrebe odbrambeno-oslobodilačkog rata; vodi evidenciju građana koji su učestvovali u organizaciji otpora; stara se o vojno-evidencionim dokumentima vojnih obaveznika i sigurnosti istih; vrši unos podataka iz službene evidencije u elektronsku bazu podataka i stara se o ažurnosti iste; vrši prijavu i odjavu iz vojne evidencije; prikuplja podatke
za Jedinstveni registar branilaca; vrši poslove kancelarijskog poslovanja Samostalnog
izvršioca; vrši i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac u vezi sa poslovima radnog
mjesta.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.353,00 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u
Federacije Bosne i Hercegovine:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine;
- da je stariji od 18 godina;
- da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VI
stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i
pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji
Bosne i Hercegovine;
- da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
- da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
- da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete i to:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, Fakultet političkih nauka ili neki
drugi društveni fakultet
- 3 (tri) godine radnog staža
- poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa
dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom
ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata“
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Bosansko-podrinjski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare