Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.01.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Federalni porezni inspektor – Kantonalni porezni ured Mostar – Odsjek za inspekcijski nadzor

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
22.01.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,
8/06 i 4/12) i članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog natječaja i
postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Porezne
uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH,
objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
2/ 566
Radna mjesta:

03.Federalni porezni inspektor – Kantonalni porezni ured Mostar – Odsjek za
inspekcijski nadzor – 1 (jedan) izvršitelj


.Opis poslova: po nalogu vrši uredsku i terensku kontrolu poreznih obveznika i
obveznika uplate doprinosa u cilju utvrđivanja tačne porezne obaveze i poštivanja
poreznih zakona i podzakonskih akata; sačinjava zapisnik o činjeničnom stanju
utvrđenom u inspekcijskom nadzoru; donosi rješenje o dodatno utvrđenim poreznim
obavezama po osnovu javnih prihoda; donosi druga rješenja i upravne akte koji su
neophodni u postupku inspekcijskog nazora; odlučuje o prigovoru na zapisnik; provodi
postupke definisane softverskom aplikacijom za upravljanje inspekcijskim nadzorom;
izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; inicira
podnošenje krivičnog izvještaja u predmetima u kojima postoji opravdana sumnja da je
počinjeno krivično djelo iz oblasti poreza; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim
nadzorima; sačinjava mjesečne i periodične izvještaje o izvršenoj kontroli; vrši kontrolu
proizvođača/zastupnika, ovlaštenih servisera i obveznika fiskalizacije, vrši kontrolu
tačnosti podataka nakon podnošenja ZIF-a od strane ovlaštenog servisa/servisera;
putem softverske aplikacije za izdavanje plombi podnosi zahtjev šefu Odsjeka, u
ovlaštenom servisu provjerava tačnost podataka u fiskalnom uređaju (JIB,PIB i IOSA) i
nakon provjere stavlja fiskalnu i programsku plombu, donosi rješenje o fiskalizaciji
obveznika, vrši defiskalizaciju fiskalnog uređaja i donosi rješenje o brisanju iz registra
fiskaliziranih uređaja, vrši kontrolu evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema; vrši
naknadnu fiskalizaciju i donosi odgovarajuća rješenja; vrši nadzor nad provođenjem
Zakona o fiskalnim sistemima, i provodi i sve druge postupke definisane softverskom
aplikacijom za fiskalizaciju; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.792,42 KM

Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta
osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete, i to za:


Poziciju 03.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
(koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski
fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti
u prostorijama Odjeljenja Agencije, ili na web stranici Agencije za državnu službu
FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH
www.adsfbih.gov.ba.)
3. Kandidati za poziciju stručnog suradnika, koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu
na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH
ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine)
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog natječaja
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje natječajne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom
njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biće isključen iz
natječajne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
1. Odjeljenje Agencije za Hercegovačko – neretvanski i Zapadnohercegovački
kanton sa sjedištem u Mostaru, Ul. Ante Starčevića bb., 88000 Mostar - za
poziciju 03.
2. Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton sa
sjedištem u Zenici, Ul.Kučukovići br.2, 72000 Zenica - za pozicije: 01. i 02.
3. Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton sa sjedištem u Tuzli,
Ul.Trg slobode bb., 75000 Tuzla - za poziciju 04.
4. Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton
Goražde sa sjedištem u Sarajevu, Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo - za
poziciju 05.
sa naznakom:
“Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi
Federacije Bosne i Hercegovine sa pozivom na broj natječaja: 2/566”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare