JKPS Interim za svog klijenta, Raiffeisen Bank d.d. BiH, traži osobu na poziciji:

Viši stručni saradnik za kreditnu analizu non-retail (Corporate, SE, FI i LRG) (m/ž)
Mjesto rada: Sarajevo


Svrha posla:

Analiza poslovanja non-retail klijenata (Corporate, SE, FI i LRG) s ciljem procjene njihove poslovne, imovinske, upravljačke, odnosno kreditne sposobnosti, izrada kreditne analize i cash flow projekcije kao objektivne osnove za donošenje kvalitetne odluke od strane nadležnih tijela odlučivanja u okviru kreditnog procesa, interno rangiranje klijenata s ciljem procjene vjerovatnoće kašnjenja.

Zadaci i odgovornosti:

 • Sarađuje sa ostalim funkcijama u RBBH u cilju minimiziranja kreditnog rizika RBBH i RLBH
 • Sarađuje, inicira i koordinira aktivnosti sa Jedinicama prodaje u toku analize poslovanja klijenata u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa za kreditnu analizu
 • Definiše nivo dokumentacije i informacija potrebnih za procjenu kreditne sposobnosti i vjerovatnoće kašnjenja klijenata (Probability of default)
 • Odgovara za tačan unos finansijskih podataka i alokaciju istih u Coala web aplikaciju za Corporate i SMB klijente RBBH i RLBH
 • Odgovara za tačan unos finansijskih podataka i alokaciju istih u KFD (key financial data) za LRG klijente (lokalne i regionalne vlade) RBBH i RLBH
 • Odgovara za tačan unos finansijskih podataka i alokaciju istih u spreading master za Finansijske institucije ( banke, osiguravajuce kuce, leasing drustva, fondovi) klijente RBBH i RLBH
 • Vrši pravovremenu pripremu i autorizaciju customer ratinga RBBH i RLBH klijenata u skladu sa važečim internim procedurama (godišnje i polugodišnje rangiranje)
 • Vrši odobrenje customer ratinga vodeći računa o principu „4 oka“
 • Vrši prepis validnog Customer Rating-a iz Rating DataBase (Tiger) u lokalni sistem banke
 • Pomaže saradnicima u konceptualnom pristupu analizi pravnih lica Corporate, SE, LRG i FI za svakog pojedinačnog klijenta
 • Priprema objektivnu i nezavisnu procjenu kreditne sposobnosti i vjerovatnoće kašnjenja klijenta, vrši identifikaciju prednosti i nedostataka u poslovanju te ranih upozoravajućih znakova
 • Priprema projekciju poslovanja klijenta/projekta prema modelima i procedurama usvojenim na nivou Grupacije, procjenjuje novčane prilive i odlive, budući razvoj poslovanja i kreditne potrebe
 • Priprema objektivan i nezavisan naknadni pregled finansijskog stanja klijenta (monitoring finansijskog poslovanja) i poštivanja finansijskih odredbi
 • Sarađuje sa nadležnim funkcijama u RZB/RI
 • Odgovara za implementaciju alata i aplikacija unificiranih na nivou RBI Grupacije, sprovođenje Internih procedura i dokumenata RBBH te direktiva RBI (Network Directive) u okviru Grupe Kreditna analiza (Corporate, SMB, LRG, FI)
 • Prati zakonsku regulativu u oblasti računovodstva i finansijskog izvještavanja
 • Vrši verifikaciju risk segmentacije u RBBH i provjerava da li je ista u skladu sa RZB regulativom Asset Class Segmentation Non-Retail, te lokalnom procedurom Segmentacije aktive
 • Odgovara za tačnost industrijske (NACE /GICS) klasifikacije za sve materijalno eksponirane klijente
 • Vrši redovnu provjeru podataka koji se odnose na Rating i Segmentaciju aktive u lokalnom sistemu banke i tiger sistemu u cilju obezbjeđenja kvaliteta podataka shodno važećim direktivama i lokalnim procedurama
 • Odgovara za adekvatno tretiranje RBBH i RLBH klijenata koji se nalaze na PWO listi, WO klijenata, te klijenata koji su registrovani u DDB
 • Učestvuje u implementaciji i održavanju standarda upravljanja kreditnim rizikom prema Pristupu zasnovanim na internom rating-u (IRB Foundation) kako je to definisano u direktivama Evropske Centralne Banke

Kvalifikacije:

 • VSS/VS ekonomskog smjera
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima analize za Corporate, SE, FI i LRG
 • Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izražene analitičke sposobnosti
 • Poznavanje zakonske regulative u oblasti računovodstva, posjedovanje znanja iz oblasti finansijskog posredovanja, računovodstva, poslovnih finansija, te analize finansijskih izvještaja Corporate, SE, LRG, FI

Brza prijava
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare