Viši referent za arhivsko poslovanje

1 dan
Poslodavac:
Pedagoški zavod Mostar
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
28.05.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Službene novine F BiH“, br. 4/05), i čl. 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Pedagoškog zavoda Mostar (br.01-1-02-1904/18 od 27.07.2018. godine) v.d. direktorice Pedagoškog zavoda Mostar, objavljujeJAVNI OGLAS
za popunu radnog mjesta namještenika u radni odnos
na neodređeno vrijeme u Pedagoškom zavodu Mostar
1. Viši referent za arhivsko poslovanje - 1 izvršilacUVJETI

Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, kandidat treba da ispunjava slijedeće uvjete:

SSS – (IV ili III stepen)
Položen arhivistički ispit
10 mjeseci radnog iskustva nakon završene srednje škole


Uz prijavu na Javni oglas potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

uvjerenje o državljanstvu BiH
rodni list
svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca)
uvjerenje o položenom arhivističkom ispitu
potvrda o radnom stažu nakon završene srednje stručne spreme
ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini
ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava BiH
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad.

Namještenik koji bude primljen u radni odnos podliježe obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijavu sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte preporučeno na adresu:

PEDAGOŠKI ZAVOD MOSTAR
Sjeverni logor br. 116
88 000 M o s t a r
„Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem namještenika – NE OTVARAJ“


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet

Kontakt podaci

Naziv preduzeća: Pedagoški zavod Mostar

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare