Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Srebrenik, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Srebrenik

4 / 451

- Stručni saradnik za računovodstvo - šef računovodstva u Službi za finansije i inspekcijski
nadzor - 1 (jedan) izvršilac.

Opis poslova: Priprema knjigovodstvene podatke za izradu nacrta budžeta, informacija i drugih materijala iz oblasti budžeta, prati propise iz oblasti računovodstva i stara se o njihovoj primjeni, izrađuje godišnje obračune općinskih službi i odgovoran je za njihovu zakonitu i blagovremenu izradu, odgovoran je za zakonito i blagovremeno vođenje finansijsko-materijalnog poslovanja općinskih službi, kontroliše evidenciju KUF-a i KIF-a, kontroliše formalno pravnu ispravnost zahtjeva za plaćanje, stručno obrađuje podatke za pripremu završnog računa i izvještaja o izvršenju budžetskih prihoda, odgovara za primjenu propisa iz oblasti računovodstva, te za blagovremenost, tačnost i ispravnost poslova koje obavlja, vrši kontiranje i kontrolu finansijsko-materijalne dokumentacije, radi i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i neposrednog rukovodioca.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:
-VSS / VII stepen stručne spreme - završen ekonomski fakultet ili visoko obrazovanje prvog,
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS
bodova - ekonomske struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
-položen ispit za samostalnog računovođu,
-poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992.godine),
2.potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme, (primjer
potvrde / uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web stranici Agencije:
www.adsfbih.gov.ba ),
3.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli
VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita
za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4.dokaz o položenom ispitu za samostalnog računovođu,
5.dokaz o poznavanju rada na računaru,
6.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75
000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja Ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla

sa naznakom:

''Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Srebrenik''

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare