Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.12.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Kontrolor

- dan
Poslodavac:
KJKP Vodovod i kanalizacija
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ostalo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
12.12.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 41. Statuta KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo i Saglasnosti Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture broj: 27-34-40471/19 od 20.11.2019. godine, Direktor KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo raspisujeJ A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju

od 8 /osam/ mjeseciRadnik NK – 18 izvršioca
Očitač vodomjera I– 4 izvršioca
Očitač vodomjera II– 1 izvršioc
Kontrolor - 1 izvršioc
Tehničar - 1 izvršioc
Bagerista II - 1 izvršioc
Bagerista II KV - 3 izvršioca
Mikrobiolog – 1 izvršioc
Blagajnik – 1 izvršioc
Čistačica – 1 izvršioc
Referent za reklamacije i informacije – 3 izvršiocaPored općih uslova kandidati moraju ispunjavati posebne uslove za prijem u radni odnos

(pod rednim brojevima):

1.) -NK, nekvalifikovani radnik

-Opis poslova :

Obavlja poslove na iskopu i sanaciji istog. Rukuje sa mašinama i uređajima (rezačice za asfalt, pumpe za crpanje vode, vibronabijači i dr.) i vodi računa o pravilnoj upotrebi istih. Vodi računa o sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, prilikom iskopa vodi računa o podzemnim instalacijama drugih firmi i brine o primjeni tehničko-zaštitnih mjera na gradilištu. Poštuje mjere vezane za ispravnost u sanitarno-tehničkom smislu. Radi i druge poslove po nalogu Poslovođe. Odgovoran za implementaciju sistema kvaliteta. Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 794,00 KM2.)- SSS, IV stepen, 6 mjeseci radnog iskustva

Opis poslova :

Vrši svakodnevno očitanje vodomjera, vrši po potrebi naknadna očitanja i kontrolu očitanja prema izdatim nalozima, podnosi izvještaje o stanju na terenu, vrši podjelu računa za vodu na terenu i dostavu informacija o potrošačima sa terena. Odgovoran je za tačnost očitanja vodomjera i za tačnost informacije o razlozima neočitanja vodomjera. Ima obavezu da izvjesti o svim uočenim nepravilnostima vezanim za status potrošača. Obavlja poslove po nalogu Šefa odjeljenja. Odgovoran je za implem. sist. kvaliteta. Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara Šefu odjeljenja.

Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 969,00 KM3.) - KV, III stepen

Opis poslova :

Vrši svakodnevno očitanje vodomjera , vrši po potrebi naknadna očitanja, podnosi izvještaje o stanju na terenu, vrši podjelu računa za vodu na terenu, vrši dostavu informacija o potrošačima sa terena. Odgovoran je za tačnost očitanja vodomjera i za tačnost informacije o razlozima neočitanja vodomjera.Ima obavezu da izvjesti o svim uočenim nepravilnostima vezanim za status potrošača. Obavlja poslove po nalogu Šefa odjeljenja. Odgovoran je za implem. sist. kvaliteta. Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara Šefu odjeljenja.

Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 965,00 KM4.) -SSS,IV stepen , 6 mjeseci radnog iskustva

Opis poslova :

Na osnovu dnevnih naloga obilazi teren i kontroliše potrošače, radi utvrđivanja postojanja eventualnih nepravilnosti. Utvrđene nepravilnosti kod potrošača se unose u zapisnik, a ukoliko nisu utvrđene nepravilnosti, samo se popunjava radni nalog o izvršenoj kontroli, te se dostavljaju Referentu za administrativne poslove i pripremu radi daljeg postupanja korištenjem web aplikacije “Nelegalna potrošnja vode“ i akata apreduzeća kojima se reguliše postupanje u slučajevima neovlaštenog korištenja komunalne infrastrukture. Radi i druge poslove i zadatke po naređenju Šefa odjeljenja. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 1.110,00 KM5.)- SSS, IV stepen,6 mjeseci radnog iskustva

Opis poslova :

Obavlje poslove operatera u aplikaciji MONV PiS-a preduzeća, otvara i obrađuje sve vrste naloga za izmjenu, montažu i demontažu vodomjera, priprema i obrađuje sve podatke o vodomjerima i vodomjernim mjestima u aplikaciji MONV, prima, obrađuje i proslijeđuje na realizaciju sve vrste reklamacija na tehničku ispravnost vodomjera. Radi i druge poslove po nalogu rukovodioca. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu službe. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 969,00 KM6.)- KV, III stepen, Rukovaoc građevinskih mašina

Opis poslova :

Pravilno upravlja i rukuje bagerom, vrši podmazivanje, manje opravke, stara se i o ispravnosti bagera, obavezan je da se pridržava mjera zaštite na radu, radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Dužan je javiti se na poziv u slučaju hitnih intervencija van radnog vremena Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara poslovođi. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 969,00 KM7.) - KV, III stepen, Rukovaoc građevinskih mašina

Opis poslova :

Obavlja manje složene radne zadatke bageriste na iskopima prilikom opravki kvarova, polaganja cjevovoda, davanja priključaka i isključenjima. Pošto većinu radova obavlja u složenim uslovima, teško pristupačnim lokacijama, najfrekventnijim saobraćajnicama uz prisustvo velikog broja podzemnih instalacija drugih firmi dužan je voditi računa o bezbjednosti, sigurnosti i očuvanju podzemnih instalacija. Radi poslove po zahtjevu drugih službi na čišćenju infiltracionih kanala, laguna za navodnjavanje, čišćenju snijega na pristupnim putevima vodovodnih objekata i sl. Vodi putni nalog, utrošak goriva i maziva i otklanja manje kvarove na bageru.. Vodi računa o sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju i brine o primjeni tehničko-zaštitnih mjera na gradilištu. Radi i druge poslove po nalogu glavnog koordinatora. Odgovoran za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 969,00 KM8.)- VSS,VII stepen, dipl.biolog, dipl.sanitarni inženjer, 1 godina radnog iskustva

Opis poslova :

Planira i odgovara za poslove mikrobioloških analiza , ucestvuje u izradi analiza i koordinira rad sa ostalim subjektima u radnoj jedinici, odgovara za ispravnost rada i održavanje instrumentalne tehnike, odgovara za rezultata analize, vodi evidencije rezultata analiza, prati potrošnju mikrobioloških podloga i ostalog potrošnog materijala. Odgovoran je za uvođenje i održavanje standarda ISO 17 025. Za svoj rad odgovara šefu laboratorije. Kontroliše rad laboratorijskih tehničara koji rade mikrobiološke analize. Radi i druge poslove po nalogu šefa laboratorije. Obavezan je pridržavati se mjera zaštite na radu. Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.

Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 1.481,00 KM

9.)- SSS, IV stepen, 6 mjeseci radnog iskustva

Opis poslova :

Vrsi naplatu računa za vodu i odgovoran je za stanje novčanih sredstava u blagajni. Odgovoran je za dosljedno provođenje Pravilnika o blagajničkom poslovanju. Vrši knjiženje uplata sa terena i sastavljanje dnevnih blagajničkih izvještaja. Obavlja i druge poslove po nalogu Šefa odjeljenja. Odgovoran je za implem. sist. kvaliteta. Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara Šefu odjeljenja.

Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 1.029,00 KM10.)- NK, I stepen

Opis poslova :

Radi na čišćenju i održavanju čistoće posl. prostorija, obavlja i druge poslove po nalogu Šefa odjeljenja.Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta. Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara Šefu odjeljenja.

Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 657,00 KM11.)- SSS, IV stepen, 6 mjeseci radnog iskustva

Opis poslova :

Zadužen je za direktne usmene kontakte sa potrošačima po pitanju informacija i reklamacija po računima za vodu i odvodnju. Obavezan je da blagovremeno daje informacije o načinu izmjene, prijave i odjave potrošača, kao i na ostala pitanja iz domena rada Službe. Obavezan je da vodi evidenciju i praćenje elektronskih reklamacija. Obavlja poslove po nalogu Šefa odjeljenja. Odgovoran je za implem. sist. kvaliteta. Za rezultate svog rada, kvalitet i blagovremenost odgovara Šefu odjeljenja.

Mjesto rada Sarajevo, radno vrijeme 7:30 do 16:00. Osnovna plaća je: 1.037,00 KMPotrebni dokumenti :Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu, sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dostaviti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ne starija od 6/šest/ mjeseci):

Izvod iz matične knjige rođenih
Potvrdu o mjestu prebivališta- CIPS
Ovjerenu fotokopiju lične karte
Diplomu o stečenom stručnom obrazovanju (isključivo kako se traži za radno mjesto)
Dokaz o radnom iskustvu u struci (za radna mjesta pod br: 2,4,5,8,10 i 11)
Potvrda/ Uvjerenje kojim se dokazuje prednost pri zapošljavanju

Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali mora podnijeti pojedinačne prijave, s mogućnošću da samo jedna prijava bude u original ili ovjerenoj kopiji, s pozivom na prijavi u kopiji u kojoj prijavi se nalazi original/ovjerena kopija.

Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.Komisija za izbor obavještava kandidate o terminu polaganja ispita ( putem e- mail-a ili pošte ukoliko kandidat nema mail adresu). Poslovnik o radu komisije dostupan je na web stranici preduzeća www.viksa.ba.

Kandidat koji ne ostvari minimalan broj bodova na pismenom ispitu ne učestvuje u daljem izbornom procesu. U slučaju da po provedenom ispitu kandidati imaju isti broj bodova, prednost se daje kandidatu koji po Zakonu o dopunskim pravima boraca - branitelja BiH imaju prednost pri zapošljavanju.

Oglas je otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.Za dodatne informacije kontakt telefon je : 033 483 492, Referent za radne odnose.

Prijava na oglas sa biografijom, adresom, kontakt telefonom te traženim dokumentima se dostavlja u zatvorenoj koverti putem pošte na adresu sjedišta ili direktno na protokol preduzeća. Na poleđini koverte obavezno upisati ime, prezime, adresu, kontakt telefon i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

Ul. Jaroslava Černija broj 8.

71000 Sarajevosa naznakom„Javni oglas za prijem radnika – Ne otvarati“

( na koverti obavezno navesti na koje se radno mjesto prijavljuje
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare