Zahtjev za dostavljanje ponuda Napredni treninzi za organizacije civilnog društva u BiH

Logo
 
Zahtjev za dostavljanje ponuda
Napredni treninzi za organizacije civilnog društva u BiH
 
Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) i Centri civilnih inicijativa (CCI) su uspostavili Resursni centar za BiH civilno društvo u procesu EU integracija (www.EUresurs.ba). Ova platforma je namijenjena razvoju civilnog društva za aktivno učešće u procesima EU integracija. U sklopu podrške koju pruža Resursni centar (RC) planirano je održavanje ciklusa naprednih treninga, sa ciljem unapređivanja znanja i vještina organizacija civilnog društva (OCD) iskusnih u određenim tematskim oblastima. Napredni treninzi imaju za cilj da stvore uslove za aktivno, kompetentno i prepoznatljivo učešće OCD u procesima EU integracija.
 
Prva dva u nizu naprednih treninga su planirani kako slijedi:
 

Tema

Detalji

Okvirni datumi održavanja

Napredno zagovaranje druge generacije

■     Planiranje i provođenje efektivnih zagovaračkih strategija

■     Potrebna interakcija transformacijskih, razvojnih i
instrumentalnih ciljeva zagovaranja radi održivosti
zagovaranja

■     Selekcija glavnih zagovaračkih ciljeva (faznih i konačnih)

■     Korz-sektorsko i zagovaranje bazirano na vrijednostima

■     Efikasno medijsko planiranje i komuniciranje

Zadnja sedmica oktobra 2019.

Kvalitetno istraživanje/analiza i policy procesi

■     Istraživanje društvenih problema - definisanje problema,
utvrđivanje kriterija evaluacije;

■     Praktični alati za napredno istraživanje i analizu

■     Policy ciklus u BiH na različitim nivoima vlasti i akteri,
politički kontekst i dinamika

■     Pristupi u uključivanju u policy proces

Zadnja sedmica novembra 2019.

 
  • Korisnici treninga su organizacije civilnog društva (OCD) sa višegodišnjim iskustvom u radu, te prepoznatljivosti kao lideri u svojim sektorima (socijalno uključivanje, okoliš, mediji, i sl).
  • Očekuje se da će oko 20-ak predstavnika iz najmanje 10 različitih OCD prisustvovati treninzima.
  • Predviđen okvir trajanja treninga je po 2 dana po temi.
  • Troškovi zakupa sale i osvježenje/ishrana za učesnike će biti pokriveni od strane organizatora (ACED i CCI), te nisu dio ponude.
  • Na osnovu ponude organizator će održati (najmanje) jedan sastanak sa odabranim ponuđačem u mjestu prebivanja ponuđača, a radi usaglašavanja sadržaja i metodologije treninga.

Pozivaju se fizička i pravna lica registrovana u BiH da dostave ponudu za održavanje jednog ili oba treninga. Komisija će ocijeniti ponudu na osnovu sljedećih komponenti:

Trening „Napredno zagovaranje druge generacije“

Stavka ponude

Maksimalan broj bodova

Teme/podteme

30

Metodologija rada (+ predviđeni materijal za učesnike)

20

Trener (iskustvo i pozadina)

40

Ukupna bruto1 cijena u KM (bez PDV-a)2

10


Trening „Kvalitetno istraživanje/analiza i policy procesi“

Stavka ponude

Maksimalan broj bodova

Teme/podteme

30

Metodologija rada (+ predviđeni materijal za učesnike)

20

Trener (iskustvo i pozadina)

40

Ukupna bruto3 cijena u KM (bez PDV-a)4

10

Ponude je potrebno dostaviti do 17.10.2019. godine u 13.00 časova na e-mail adresu office@aced.ba, te u predmetu ponude navesti „<ime ponudjača> - Ponuda za napredne treninge“. Komisija će zasijedati kratko poslije roka za dostavu ponuda, te ponude dostavljene poslije navedenog roka neće biti uzete u obzir. Molimo da dokumenti priloženi u email-u budu čitljivi. ACED zadržava pravo da prihvati bilo koju ponudu ili da ne prihvati niti jednu ponudu.

Pitanja vezana za tendersku proceduru možete postaviti na navedenoj email adresi office@aced.ba, s time da će odgovori biti objavljeni na sajtu www.EUresurs.ba kako bi se osigurala transparentna tenderska procedura.

Banja Luka, 03.10.2019. godine

1. Bruto cijena podrazumijeva ukupan trošak. Kod fizičkih lica uključuje neto naknadu, poreze, doprinose i druge naknade.
2. Napomena za pravna lica: projekat je oslobođen od plaćanja PDV-a
3. Bruto cijena podrazumijeva ukupan trošak. Kod fizičkih lica uključuje neto naknadu, poreze, doprinose i druge naknade.
4. Napomena za pravna lica: projekat je oslobođen od plaćanja PDV-a

Footer

Petak, 04.10.2019.

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/boljiposao-com

LinkedIn

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare