Seminar: Analiza finansijskih izvještaja

Seminar: Analiza finansijskih izvještaja

Privredna komora Kantona Sarajevo obavještava sve zainteresirane kandidate da organizira seminar


Analiza finansijskih izvještaja
31.maj, sa početkom u 11.00 sati u prostorijama Komore

                                                

Seminar "Analiza finansijskih izvještaja" je edukativni program, sa naglaskom na  praktičnu analizu finansijskih izvještaja, uz fokus na pravilnu interpretaciju finansijskih indikatora i pokazatelja poslovanja, počevši od analize trendova u računu dobitka/gubitka u bilansu, strukturi i kretanju različitih vrsta novčanih tokova, do omjera i indikatora aktivnosti, likvidnosti, zaduženosti, profitabilnosti, operativne i finansijske poluge, dodane ekonomske vrijednosti itd.


Program se u cijelosti bazira na konkretnim primjerima iz prakse!

Seminar svim polaznicima na kraju nudi priliku da posmatraju svijet finansijske analize i planiranja te popratne interpretacije s aspekta (prije svega) praktičara i na način koji ponekad nije sastavni dio standardne akademske literature.

 

Program je  namijenjen:

•  Članovima uprave, višem i srednjem menadžmentu većih kompanija

•  Direktorima malih i srednjih preduzeća

•  Voditeljima i radnicima u  odjelu finansija i kontrolinga

•  Zaposlenima u finansijskim institucijama koji su u dodiru s korporativnim sektorom i potrebno im je razumijevanje finansijske analize i planiranja na korporativnom nivou

•  Zaposlenima u javnoj upravi, ministarstvima i ostalim javnim službama kojima je potrebno razumijevanje finansijske analize i planiranja na korporativnom nivou

 

Predavač: Željka Pilipović Vuleta, diplomirana ekonomistica, sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u privatnom, državnom i civilnom sektoru. Rukovodilac je Odjela za  finansije i internu reviziju. Radila je na pozicijama asistenta na Univerzitetu i profesora ekonomske grupe predmeta u srednjoj školi. Već deset godina sarađuje kao predavač sa Agencijom za posredovanje pri zapošljavanju, na obukama iz oblasti knjigovodstva i obukama vezanim za administrativo-finansijske poslove.

 

Koristi koje program pruža polaznicima:

• Interpretirati glavne stavke računa dobitka i gubitka u bilansu

• Izračunati i objasniti operativni, finansijski, investicioni i slobodni novčani tok

• Izračunati i interpretirati finansijske omjere likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i profitabilnosti

•  Izračunati i interpretirati različite oblike dekomponovanja finanansijskih rezultata i pokazatelja

•  Razumjeti uticaj fiksnih operativnih troškova na operativni rizik

•  Razumjeti uticaj fiksnih troškova finansiranja na finansijski i ukupni rizik,

•  Razumjeti koncept dodane ekonomske vrijednosti (eng. EVA)

•  Uporediti  i na ispravan način interpretirati razlike među indikatorima između kompanija u istoj industriji

•  Shvatiti 'veliku sliku' i način kako iz mnoštva detalja i indikatora izvući ključne zaključke potrebne za prezentaciju menadžmentu i investitorima

 


Kotizacija: Za firme članove Komore 200,00KM + PDV po polazniku. Za firme nečlanove Komore 250,00 KM + PDV po polazniku. Za dva ili više polaznika 220 KM + PDV.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Komore: Raiffeisenbank bank BiH 1610000004560078.

U kotizaciju su uključena predavanja, pisani materijal, osvježenje i potvrda o učešću na seminaru. Detaljnije informacije možete dobiti putem telefona na brojeve

250-117, 250-116, 250-131,

ili na e-mail:

lejlah@pksa.ba, elvira.begovic@pksa.ba , dinov@pksa.ba.

Prijavu za seminar možete poslati  mail-om, na gore navedene adrese  ili na fax. broj 033/250-138, najkasnije do 29.maja/svibnja t.g.


S poštovanjem

Centar za edukaciju i informatičke poslove

Srijeda, 15.05.2019.

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/boljiposao-com

LinkedIn

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare