Besplatne radionice u Komori

Privredna komora Kantona Sarajeva, u okviru Centra za edukaciju i informatičke poslove poziva Vas na besplatnu radionicu za mala i srednja preduzeća s ciljem da  preduzeća dobiju stručnu pomoć i podršku u razvoju vlastitih kapaciteta. Ova radionica se održava se u okviru Programa 2. finansiran od strane  Ministarstva privrede Kantona Sarajevo


UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
13. - 15. mart 2019, u prostorijama Komore, sa početkom u 10.00 sati

 
 

 
 

Osnovni ciljevi ove radionice  su upoznavanje sa značajem i ulogom projekata u poslovanju, razumijevanje odnosa između projekata i strategijskih ciljeva organizacije, kao i razumijevanje logike i primjene tehnika i modela upravljanja projektima. Fokus prvog dijela seminara je na planiranju projekta. Drugi dio seminara se fokusira na implementaciju projekta, monitoring i kontrolu prilikom implementacije, te poduzimanju korektivnih mjera u slučaju odstupanja od plana.  Treći dio seminara se odnosi na alokaciju i niveliranja resursa. U modernom poslovanju česti su zahtjevi i za smanjenjem vremena trajanja projekta, pa je fokus četvrtog dijela seminara na tehnici smanjenja vremena trajanja projekta. Na kraju, u petom dijelu, polaznici će biti upoznati i sa procesom završavanja projekta.

 

Radionica je namijenjena osobama koji su uključeni u realizaciju projekata, kao i svim poslovnim ljudima koji žele da unaprijede poslovanje svoje organizacije korištenjem projekt menadžmenta.

 

Predavač:Dr. Mugdim Pašić je profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i pročelnik Odjela za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Predaje kolegije iz područja menadžment znanosti, statistike, analize podataka i upravljanja kvalitetom, upravljanja poslovanjem, ekonomije i organizacije preduzeća, upravljanja ljudskim resursima, poslovnog odlučivanja, optimizacije industrijskih procesa, upravljanja projektima. Prof. Mugdim Pašić razvio je i održao brojne kurseve i programe za međunarodne i domaće organizacije.

 

Sadržaj radionice:

1.dan

 • Planiranje rasporeda, monitoring i kontrola
 • Planiranje projektnih aktivnosti
 • Neiskorištenost i prekomjerno planiranje korištenja resursa
 • Gantov i mrežni dijagram
 • Kritična putanja
 • Vremenska kontrola projekta
 • Očekivano vrijeme trajanja aktivnosti na projektu
 • Višak vremena za početak projektne aktivnosti
 • Vjerovatnoća završetka projekta u zadatom roku
 • Isplativost smanjenja vremena trajanja aktivnosti
 • Monitoring implementacije projekta
 • Tipovi izvještaja
 • Monitoring troška, obima urađenog posla i vremena
 • Direktni i indirektni troškovi
 • Planiranje budžeta projekta
 • Metoda analize varijanse troška, obima urađenog posla i vremena
 • Analiza ostvarene vrijednosti – planirana vrijednost i ostvarena vrijednost
 • Indeksi performansi projekta
 • Vježba – praktičan rad

 2.dan:

 • Smanjenje vremena trajanja projekta  i niveliranje resursa
 • Razlozi za smanjenje vremena trajanja projekta
 • Smanjenje vremena trajanja projekta kada su resursi ograničeni i kada resursi nisu ograničeni
 • Smanjenje vremena trajanja aktivnosti na projektu
 • Grafik aktivnosti
 • Trošak po jedinici vremena
 • Postupak smanjenja vremena trajanja projekta
 • Uticaj smanjenja vremena trajanja projekta na trošak projekta
 • Kritično-kontrolne tačke
 • Signali praćenja implementacije projekta
 • Vježba – praktičan rad

 3.dan 

 • Niveliranje resursa i završetak projekta
 • Alokacija resursa za projekat ograničen vremenom i projekat ograničen resursom
 • Prekidanje rada na projektnoj aktivnosti  
 • Analiza korištenje resursa prije niveliranja
 • Postupak niveliranja resursa
 • Analiza korištenja resursa nakon niveliranja
 • Proces završavanja projekta
 • Vježba – praktični rad
Detaljnije informacije o radionici možete dobiti na tel. 250-116,250-117, ili putem e-maila: elvira.begovic@pksa.ba , lejlah@pksa.ba, dinov@pksa.ba . Prijavu za učešće na radionici možete poslati na gore navedene mail-adrese ili na fax. broj 033/250-138, do 10.marta t.g.

Za sve polaznike obezbjeđeno je osvježenje, lagani obrok, pisani materijal i potvrda o učešću na radionici.


KONFLIKT I UTJECAJI KONFLIKTA U RADNOM OKRUŽENJU
12. mart 2019, u prostorijama Komore, sa početkom u 10.00 sati


 

 
 
Svrha coaching radionice je omogućiti učesnicima da savladaju tehnike upravljanja konfliktnim situacijama.

 

Coaching radionice je namijenjena svima onima koji žele da identificiraju svoje granice konflikta, te da uspostave standarde koji će prevenirati nastanak konfliktne situacije.

Važan segment u razvoju potencijala pojedinaca i tima jeste znati kako na ispravan način sagledati konflikt, te kada iskoristiti priliku unutar konflikta prije nego što se zdrava napetost pretvori u pretjerano ometajući haos. Mnogi radije izbjegavaju napetost kako bi kreirali izgled harmonije te time i vještačko, nepouzdano radno okruženje.Upravo izbjegavanjem napetosti stvaraju se nesvjesno silosi i interno ugroženi profesionalni odnosi. 


Upravljanje konfliktom može biti nezgodno, pogotovo ako niste upoznati sa sistemom u kojem djeluje pojedinac ili odjel koji kreira konflikt te ako niste u mogućnosti pretpostaviti kako će nastojanja za razrješenje konflikta odzvanjati tim sistemom. U svrhu pružanja pomoći u stvaranju i održavanju momentuma radnog okruženja, te anagažiranosti zaposlenika i zdravih ishoda, osiguravamo Vam priliku savladavanja tehnika za upravljanjem konfliktnih situacija.

Jeste li spremni da se suočite sa konfliktnom situacijom preduzimanjem konkretnih koraka prije nego li što bude prekasno?

 

Ciljevi radionice:

 • Prepoznavanje pogreški konflikta
 • Savladavanje tehnike razrješenja konflikta

 Predavač: Aida Sujoldžić, dipl.psiholog, savjetnik za lični razvoj i konsultant za vještine (ruko)vođenja, sa više od 18 godina profesionalnog iskustva u privatnom i nevladinom sektoru. Na specifičan i jedinstven način  spaja ključne aspekte razvoja 21.vijeka- emotivnu i duhovnu inteligenciju, vještine vođenja i kontinuirano učenje. Više informacija o predavaču, na web stranici www.coachingbyaida.com

 


Program coaching radionice:
 • Aktuelna konfliktna situacija
 • Pogreške konflikta
 • Tehnika razrješenja konflikta
 • Metod odvajanja

Detaljnije informacije o radionicama možete dobiti na tel. 250-116,250-117, ili putem e-maila: elvira.begovic@pksa.ba , lejlah@pksa.ba, dinov@pksa.ba . Prijavu za učešće na radionici možete poslati na gore navedene mail-adrese ili na fax. broj 033/250-138, do 8.marta t.g.

Za sve polaznike obezbjeđeno je osvježenje, lagani obrok, pisani materijal i potvrda o učešću na radionici.


S poštovanjem,
Privredna komora Kantona Sarajevo
Centar za edukaciju i informatičke poslove
 

Petak, 22.02.2019.

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/boljiposao-com

LinkedIn

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare