Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za javne prihode

- dana do isteka


Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine,
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
6-1231
Radna mjesta:

03. Stručni savjetnik za javne prihode – Kantonalni porezni ured Tuzla – Porezna
ispostava Gradačac – 1(jedan)izvršilac

Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim
obveznicima; podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika
koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema
naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima
koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze - izdaje prekršajne naloge, podnosi
zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izvještaje za eventualno počinjena krivična
djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno
uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu
i potražnu stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja;provjera i
obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim
primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da
porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima
o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima
stečaja i likvidaciji; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.424,21 KM