Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 31.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za građanska stanja – matičar u Službi za stručne poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Ključ
Rok prijave:
31.10.2019.


Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04,
54/04, 67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Općine Ključ, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Ključ
3/ 778
Radno mjesto:

- Stručni saradnik za građanska stanja – matičar u Službi za stručne poslove
Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti – 1
(jedan) izvršilac


Opis poslova: vrši praćenje i primjenu propisa iz oblasti građanskih stanja, odnosno propisa koji
se odnose na vođenje matične knjige rođenih (MKR), matične knjige vjenčanih (MKV), matične
knjige umrlih (MKU) i matične knjige državljana (MKD); vodi postupak sklapanja braka u skladu sa
Porodičnim zakonom FBiH; vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja za naknadni upis
činjenica i podataka u matične knjige nakon isteka zakonskog roka za njihovu prijavu; vodi
postupak po zahtjevima stranaka za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine, Federacije BiH;
vodi upravni postupak i izrađuje prijedlog rješenja za ispravku podataka u matičnim knjigama
nakon zaključenja osnovnog upisa; provodi postupak pozakonjenja odnosno priznavanja očinstva;
provodi postupak po zahtjevima stranaka za promjenu prezimena za osobe kod kojih je došlo do
prestanka ili poništenja braka; vodi postupak u vezi sa poništavanjem višestrukih upisa u matičnim
knjigama; vodi postupak u vezi sa obnovom matičnih knjiga; vodi postupak radi utvrđivanja
činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim
činjenicama; obavezan je voditi računa o tajnosti podataka do kojih dođe u svom radu shodno
Zakonu o zaštiti tajnih podataka; učestvuje u izradi i implementaciji strategije i planova Općine;
izdaje uvjerenja o činjenicama za koje se vodi službena evidencija kao i uvjerenja o činjenicama za
koje se ne vodi službena evidencija; odgovoran je za zakonito i ažurno vršenje poslova; odgovoran
je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; planirane aktivnosti realizuje
blagovremeno; učetvuje u implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole; podnosi
mjesečne, a po potrebi i sedmične izvještaje o svom radu Šefu službe; po potrebi obavlja i druge
poslove, a prema zahtjevu i uputama Šefa službe; za svoj rad neposredno je odgovoran Šefu
službe.