Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Federalni porezni inspektor – Kantonalni porezni ured Mostar – Odsjek za inspekcijski nadzor

- dana do isteka


Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine,
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
6-1231
Radna mjesta:

02. Federalni porezni inspektor – Kantonalni porezni ured Mostar – Odsjek za
inspekcijski nadzor - 1(jedan) izvršilac


Opis poslova: po nalogu vrši uredsku i terensku kontrolu poreznih obveznika i obveznika
uplate doprinosa u cilju utvrđivanja tačne porezne obaveze i poštivanja poreznih zakona i
podzakonskih akata; sačinjava zapisnik o činjeničnom stanju utvrđenom u inspekcijskom
nadzoru; donosi rješenje o dodatno utvrđenim poreznim obavezama po osnovu javnih prihoda;
donosi druga rješenja i upravne akte koji su neophodni u postupku inspekcijskog nazora;
odlučuje o prigovoru na zapisnik; provodi postupke definisane softverskom aplikacijom za
upravljanje inspekcijskim nadzorom; izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje
prekršajnog postupka; inicira podnošenje krivičnog izvještaja u predmetima u kojima postoji
opravdana sumnja da je počinjeno krivično djelo iz oblasti poreza; vodi evidenciju o izvršenim
inspekcijskim nadzorima; sačinjava mjesečne i periodične izvještaje o izvršenoj kontroli; vrši
kontrolu proizvođača/zastupnika, ovlaštenih servisera I obveznika fiskalizacije,vrši kontrolu
tačnosti podataka nakon podnošenja ZIF-a od strane ovlaštenog servisa/servisera; putem
softverske aplikacije za izdavanje plombi podnosi zahtjev šefu Odsjeka, u ovlaštenom servisu
provjerava tačnost podataka u fiskalnom uređaju (JIB,PIB i IOSA) i nakon provjere stavlja
fiskalnu i programsku plombu, donosi rješenje o fiskalizaciji obveznika, vrši defiskalizaciju
fiskalnog uređaja I donosi rješenje o brisanju iz registra fiskaliziranih uređaja, vrši kontrolu
evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema; vrši naknadnu fiskalizaciju i donosi
odgovarajuća rješenja ; vrši nadzor nad provođenjem Zakona o fiskalnim sistemima, i provodi
i sve druge postupke definisane softverskom aplikacijom za fiskalizaciju; obavlja i druge
poslove po nalogu šefa Odsjeka.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.792,42 KM