Molba - svrha i sadržaj

Molba - svrha i sadržaj

Vaša molba je prvo što će vaš budući poslodavac uzeti u ruke. Zato joj treba posvetiti vremena i u njezino pisanje uložiti određen trud jer kvalitetno sročena može odigrati presudnu ulogu u procesu odabira kandidata.
Kompanije znaju primiti i više stotina prijava za određeni oglas, među kojima se uvijek nalazi određeni broj kandidata koji su, zbog sličnih kvalifikacija, podjednako atraktivni poslodavcu. U takvim situacijama vaša molba dolazi u prvi plan i postaje odlučujućim faktorom pri izboru kandidata za daljnji tok selekcijskog procesa.

Molba mora biti prilagođena kompaniji koja je raspisala oglas i kriterijima koje određeni posao zahtjeva, a svojim sadržajem treba odgovoriti na osnovno pitanje - Zašto ste baš vi idealan kandidat za određeni posao?

To ćete postići tako da povežete svoje vještine i znanja s poslom za koji se natječete te pojasnite što vi možete učiniti za uspjeh kompanije.

Molba mora biti napisana u formi poslovnog pisma i treba se sastojati od sljedećih dijelova:

1. Lični podaci
Lične podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) trebate navesti u u gornjem desnom uglu.

2. Podaci kompanije kojoj se obraćate
Ispod vaših podataka, s lijeve strane papira pišu se podaci kompanije. Podaci kompanije koji se u molbi navode su: ime kompanije i adresa i, ukoliko je u oglasu navedeno, ime osobe kojoj se obraćate na osnovu oglasa za radno mjesto.

3. Uvod
Uvod treba biti kratak i sažet te mora sadržavati informacije o tome gdje ste vidjeli oglas (novine, internet...) i za koje radno mjesto se natječete.

4. Sadržaj
U sadržaju navodite kvalitete / osobine koje posjedujete, a smatrate ih potrebnima za određeni posao. Preporučujemo vam da za to koristite objavljeni oglas u kojem se obično navode poželjne osobine kandidata.

Primjer: Ako u oglasu piše da se traži komunikativna, precizna i samostalna osoba naglasite da te osobine i vi posjedujete, te potkrijepite svoju tvrdnju primjerom. „Smatram da posjedujem tražene osobine koje dolaze do izražaja u mojim svakodnevnim aktivnostima na poslu. Sadašnje radno mjesto od mene zahtjeva puno individualnog rada i preciznost u ispunjavanju radnih zadataka, a komunikacija s partnerima potrebna je na svakodnevnoj bazi."

5. Zaključak i pozdrav
Izrazite nadu u skorašnji intervju i vašu raspoloživost za ustupanjem daljnih informacija.

Primjer: Smatram da me karakteristike koje sam naveo/la čine idealnim potencijalnim članom Vašeg tima. Nadam se da ćete mi pružiti priliku da se bolje predstavim na razgovoru. Za sve daljnje informacije slobodno me kontaktirajte putem telefona ili e-maila.

Na kraju završavate pisanje molbe s nekim od uobičajenih završetaka poslovnih pisama. Bilo koji od klasičnih pozdrava poput 'S poštovanjem' i/ ili 'Srdačan pozdrav' bit će sasvim dovoljan da ostavite profesionalan i uljudan dojam.

Primjer kompletne molbe za posao možete pronaći na ovom linku.

Ponedjeljak, 15.02.2016. / Boljiposao.com