Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 11.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Zamjenik generalnog direktora

- dana
Poslodavac:
Agencija IGA
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje, Menadžment i upravljanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
11.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 13 Zakona o osnivanju Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine, (Sl Glasnik br: 62/04 od 30.12.2004.g), pozivajući se na Zakon o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara BiH i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br.7/03 i 37/03), a u skladu sa Odlukom o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje Generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (br: 01-50-1-228-1/17 od 16.11.2017.), Upravni odbor Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine raspisuje


KONKURS
za
IZBOR I IMENOVANJE
Generalnog direktora i Zamjenika generalnog direktora
Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine


Objavljuje se Konkurs za izbor i imenovanje:

1.2. Zamjenika generalnog direktora

Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) /2 izvršioca

I. OPIS POSLOVA
1.2. Zamjenik generalnog direktora

u okviru ovlaštenja rukovođenja poslovnom jedinicom:
rukovodi radom Poslovne jedinice na čije čelo je imenovan, obavlja poslove i zadatke po dogovoru s Generalnim direktorom ili po nalogu Upravnog odbora;
u saglasnosti sa Generalnim direktorom učestvuje u odlučivanju o pitanjima za koje odluke donosi Generalni direktor i Upravni odbor;
odgovoran je, zavisno od naloga Generalnog direktora i Upravnog odbora, prvenstveno za razvoj poslova Agencije i predstavljanje Agencije poslovnim preduzećima, trgovinskim komorama i vladama drugih zemalja;
obavlja poslove i zadatke Generalnog direktora u trenutku njegove opravadane odsutnosti i spriječenosti,
odgovora za izvršenje svih poslova i programa Poslovne jedinice Agencije kojom rukovodi
u okviru ovlaštenja rukovodioca sektora:
rukovodi poslovima Sektora i odgovoran je za blagovremeno i uspješno sprovođenje svih zadatka i poslova Sektora,
utvrđuje procedure, politike i akte iz nadležnosti ovog Sektora,
daje suglasnost i potpisuje dokumente i akte iz nadležnosti Sektora, a u skladu sa utvrđenim ovlaštenjima Rukovodstva Agencije.

II. MANDAT

Izbor i imenovanje se vrši na period do 4 godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III. OPĆI UVJETI:

državljanin Bosne i Hercegovine,
stariji od 18 godina,
da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivično djelo, privredni prestup ili prekršaj u finansijskom poslovanju,
da nisu otpušteni iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava BiH.


IV. POSEBNI UVJETI:

visoka stručna sprema - ekonomski fakultet (VII stepen)
1.1. najmanje 10 godina radnog iskustva u oblasti finansija (prednost bankarstvo i osiguranje), i
1.2. najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti finansija (prednost bankarstvo i osiguranje),

1.1. iskustvo u menadžmentu najmanje 5 godina
da su na tim poslovima stekli ugled finansijskog stručnjaka i da posjeduju visoke moralne osobine za obavljanje povjerenih funkcija,
da nisu izabrani zvaničnici, nositelji javnih funkcija, savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ( “Sl. Glasnik BiH” br.13/03, 20/03, 4/04 i 10/04),
aktivno znanje engleskog jezika,
poznavanje rada na računaru.


V. OSTALI UVJETI:

Prilikom ocjene kvalificiranosti i iskustva kandidata uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:

rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu,
komunikacijske i organizacijske sposobnosti.


VI. POTREBNI DOKUMENTI

Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom i sljedeću dokumentaciju:

ovjerena kopija ili original Uvjerenja o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
ovjerena kopija fakultetske diplome;
dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrde ili uvjerenja o radnom iskustvu u struci ili na istim ili sličnim poslovima);
dokaz o traženom znanju engleskog jezika;
uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca);
ovjerena izjava da nisu otpušteni iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava BiH;
ovjerena izjava da nisu izabrani zvaničnici, nositelji javnih funkcija, savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ( “Sl. Glasnik BiH” br.13/03, 20/03, 4/04 i 10/04).


Napomena: Izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starija od tri mjeseca) prije stupanja na dužnost.VII. OSTALE NAPOMENE

Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj koverti na adresu:Izvozno kreditna agenija Bosne i Hercegovine - Agencija “IGA”
(sa naznakom “Prijava na Konkurs – Ne otvarati”)
ul. Hamdije Čemerlića 2./XVI
71000 Sarajevo


Konkurs će biti objavljen

u Službenom Glasniku BiH;
u visokotiražnih dnevnim listovima: Dnevni avaz, Glas Srpske i Večernji list;
na Web stranici IGA- e.


Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a računa se od dana posljednje objave konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare