Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik - arhivista

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu upravu RS
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
21.06.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu članova 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije ­za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu raspisuje

JAVNI KONKURS

za upražnjena radna mjesta

I

1. Ministarstvo saobrćaja i veza

1.1. Viši stručni saradnik za koordinisanje rada javnih preduzeća,

agencija i stručnih institucija iz oblasti saobraćaja i veza 1 izvršilac2. Arhiv Republike Srpske

2.1. Viši stručni saradnik - arhivista, Odjeljenje za sređivanje i

obradu arhivske građe 1 izvršilac

2.2. Načelnik Odjeljenja za zaštitu arhivske građe van arhiva 1 izvršilac

II

Opšti uslovi ­za prijem državnog službenika u radni odnos:

- da­ je državljanin Republike Srpske ili­ Bosne i Hercegovine,

- da ­je stariji od osamnaest (18) godina,

- daimaopštuzdravstvenusposobnost,

- da­ nije osuđivan ­za­ krivično djelo ­na bezuslovnu kaznu zatvora o­d najmanje šest (6) mjeseci ili za­ krivično djelo koje ­ga čini nepodobnim za­ obavljanje poslova u republičkom organu uprave i

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III

Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; pravni, ekonomski, mašinski, saobraćajni ili filozofski fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet, fakultet političkih nauka, filozofski ili ekonomski fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i stručni arhivski ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet, fakultet političkih nauka ili filozofski fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i stručni arhivski ispit.

IV

Opis poslova, status i kategorija za navedena radna mjesta nalaze se na internet stranici Agencije za državnu upravu.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju. Javno testiranje podrazumijeva razgovor - intervju sa članovima konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava ­na­ konkurs dostavlja se­ na­ propisanom obrascu za­ prijavu koji je dostupan ­na internet stranici Agencije za­ državnu upravu www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu ­na javni konkurs kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu s Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) lične karte ili pasoša;

d) dokaza o položenom stručnom arhivskom ispitu za radna mjesta označena brojevima 2.1. i 2.2.Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.Prijave ­se mogu dostavljati lično i putem pošte na adresu: Agencija za­ državnu upravu, Ulica vladike Platona b.b. (iza zgrade Osnovnog suda), ili­ elektronskom prijavom putem veb-sajta Agencije ­s naznakom tačnog radnog mjesta za­ koje ­se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb-sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana ­od­ dana dostavljanja prijave.Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili­ nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

- diplome o završenoj školskoj spremi,

- uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave,

- uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu,

- uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,

- uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,

- dokaza o položenom stručnom arhivskom ispitu za radna mjesta označena pod brojevima 2.1. i 2.2.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene fotokopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova s liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od­ dana objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine".

DIREKTOR

Aleksandar Radeta
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare