Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent za poslove vozača motornih vozila"

- dana
Poslodavac:
Grad Zenica
Kategorija:
Državna služba i uprava, Transport, nabavka i logistika
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
28.01.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA
Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne
i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj 49/05.)
Gradonačelnik objavljuje
JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Stručnoj službu
Gradskog vijeća i Gradonačelnika na radno mjesto:
1. „viši referent za poslove vozača motornih vozila"
Uslovi za obavljanje poslova: Pored opštih uslova propisanih članom 24. Zakona o
namještenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine koje, svako, lice mora ispunjavati da bi,
uopšte, i moglo biti primljeno u radni odnos ( da je državljanin BiH, da je punoljetno, da
ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova onog radnog mjesta za koje se
prijavljuje, da ima,odgovarajuću, vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova
radnog mjesta za koje se prijavljuje,odnosno,u ovom slučaju za radno mjesto u Stručnoj
službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika ima završenu srednju školu IV/III stepen stručne
spreme,da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog javnog oglasa nije
otpuštano iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou
vlasti u Federaciji, odnosno, Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćeno odredbom člana IX
1. Ustava Bosne i Hercegovine) svako lice koje se prijavljuje na ovaj javni oglas mora
ispunjavati i sljedeće,posebne,uslove:
- da ima, najmanje, 10 (deset) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
nakon sticanja vrste i stepena tražene školske spreme i položen vozački ispit "B"
kategorije.
Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene fotokopije) koji se prilažu uz prijavu su:
- diploma ili svjedodžba o završenoj srednjoj školi IV/III stepena stručne spreme iz opštih
uslova ovog javnog oglasa,
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu nakon završetka školovanja ili, u slučaju da je fir
ma u kojoj je to lice radilo sa završenom srednjom školom IV/III stepena stručne spreme
iz opštih uslova ovog javnog oglasa i navršilo sav (ili dio) potrebnog radnog iskustva od
10 mjeseci, na bilo koji način, prestala da postoji, fotokopija radne knjižice uz,
odgovarajuću, fotokopiju ugovora o radu ili rješenja o zasnivanju radnog odnosa,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv lica koje se prijavljuje ne vodi krivični postupak(ne
starije od tri mjeseca)
- uvjerenje o državljanstvu BiH (trajno-bez vremenskog ograničenja važenja nakon
izdavanja) ili ovjerena fotokopija lične karte izdate po CIPS projektu,
- ovjerene izjave o pretposljednjem i posljednjem uslovu opštih uslova oglasa i to: prva,
da lice, u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog javnog oglasa,
nije otpuštano iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem
nivou vlasti u Federaciji i Bosni i Hercegovini i, druga, da lice nije optuženo za krivično
djelo iz nadležnosti Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu,
-vozačka dozvola "B" kategorije u fotokopiji.
Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti primljeni namještenik prilaže
prije stupanja na posao.
Namještenik koji bude primljen u radni odnos podliježe obavezi probnog rada koji
traje tri mjeseca.
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana, računajući od, najkasnijeg, dana objavljivanja u
jednom od tri dnevna lista koji se distribuišu na cijelom prostoru Federacije BiH. Prijave sa
traženom dokumentacijom kao dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti (sa, na poleđini
koverte, ispisanim imenom i prezimenom te adresom stanovanja) na adresu:
GRAD ZENICA,
Služba za zajedničke poslove, Trg BiH broj 6.
72000 ZENICA
i sa naznakom "za Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos - NE OTVARATI"
Neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Vozačka dozvola:B
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare