Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent za mjesnu samoupravu

- dana
Poslodavac:
Grad Mostar
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
18.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Temeljem članka 70. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), članka 20 i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 5/16) Gradonačelnik Grada Mostara, objavljujeJ A V N I O G L A S
za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika


Viši referent za mjesnu samoupravu – tajnik mjesne zajednice - 4 izvršitelja


Opis poslova:

obavlja administrativno-tehničke poslove u mjesnoj zajednici, vrši prijem građana, osigurava potpuno i blagovremeno informiranje građana mjesne zajednice po nalogu gradskih odjela/ službi, prisustvuje svim sastancima organa mjesne zajednice, na terenu neposredno prikuplja ili sudjeluje u prikupljanju podataka neophodnih ili korisnih za gradske odjele/službe, Gradsko vijeće grada Mostara ili njegova povjerenstva, vodi evidencije i statističke pokazatelje neophodne za svoj tekući rad održavajući ih ažurnim, sve planirane i druge aktivnosti realizira blagovremeno vodeći pri tome prvenstveno računa o zahtjevima, potrebama i očekivanjima stanovnika mjesne zajednice, kao i organa mjesne zajednice, predlaže aktivnosti usmjerene na dalji razvoj lokalne samouprave,a posebno većeg učešća građana u odlučivanju, vrši poslove i participira u poslovima obrane i civilne zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, odgovara za dostupnost prostorija građanima, organima mjesne zajednice i drugim subjektima, redovito dostavlja gradskoj upravi izvješća o radu, aktivnostima i planovima mjesnih zajednica.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost za vršenje poslova radnoga mjesta, da u posljednje dvije godine od objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine) kandidati trebaju ispunjavati i slijedećePosebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara:

završena srednja škola (gimnazija, upravna, ekonomska, strojarska, građevinska, prometna, trgovačka), položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, deset mjeseci radnog staža nakon završene srednje škole.


Potrebna dokumentacija

Za radno mjesto kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. prijava sa kratkim životopisom

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

3. izvod iz matične knjige rođenih

4. diploma o završenoj srednjoj školskoj spremi

5. uvjerenje ili potvrda o radnom stažu

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za SSS

7. certifikat o poznavanju rada na računaru

8. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH

9. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini

10. dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta

Napomena: Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa obaviti će se intervju.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana zadnje objave.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti neposredno u Pisarnicu Grada Mostara ili slati preporučeno putem pošte na adresu:Grad Mostar, (Pisarnica)
Adema Buća broj 19
88 000 M o s t a r
sa naznakom
„ Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika“
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare