Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.04.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent za kontrolu korištenja poslovnih prostora u zoni C

- dana
Poslodavac:
Općina Stari Grad Sarajevo
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
19.04.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 49/05), Općinski načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, r a s p i s u j e

J A V N I O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

SLUŽBA ZA PRIVREDU
1. Viši referent za kontrolu korištenja poslovnih prostora u zoni C............ 1 izvršilac
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uslovi:
- SSS – Gimnazija ili druga škola društvenog ili tehničkog smjera
- Položen stručni ispit za rad u organu uprave
- najmanje deset (10) mjeseci radnog staža
- poznavanje rada na računaru

Potrebni dokumenti:
Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisan CV i
ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
1. izvod iz matične knjige rođenih,
2. uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci),
3. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja
oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na
bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
4. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i
Hercegovine,
5. diploma ili svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi,
6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu namještenika za rad u organu uprave,
7. uvjerenje o najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža, izdato od strane sadašnjeg ili ranijeg poslodavca iz kojeg se vidi na kojem je radnom mjestu kandidat radio kod poslodavca kod kojeg je/bio zaposlen, te koji je stepen stručne spreme bio
predviđen za to radno mjesto i koliko je na tim poslovima ostvario radnog staža ili uvjerenje PIO/MIO ukoliko su u navedenom uvjerenju popunjene, pored ostalih i kolone stepena stručne spreme koji predstavljaju obilježje „školske spreme koja se
traži na radnom mjestu“ i šifre radnog mjesta, odnosno ukoliko su u njih unesene šifre stepena stručne spreme i šifre radnog mjesta koje je zaposlenik obavljao odnosno obavlja,
8. dokaz o poznavanju rada na računaru.

Traženi dokumenti se neće vraćati.
Izabrani kandidati će biti obavezni dostaviti i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave u dnevnim listovima.

Prijave na Javni oglas dostaviti putem protokola Općine ili preporučenom poštom na adresu:
OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
ul. Zelenih beretki br. 4
71000 Sarajevo
sa naznakom: “Za Javni oglas za popunu radnog mjesta
namještenika (navesti naziv pozicije)”

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa neće se uzeti u meritorno razmatranje.
OPĆINSKI NAČELNIK
mr. Ibrahim Hadžibajrić
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare