Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent – sudski asistent daktilograf

- dana
Poslodavac:
Općinski sud u Sarajevu
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
13.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu članova 20., 23., i 30. Zakona o namještenicima u organima državna službe u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 49/05) i člana 18. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-SU-13-003056 od 17.10.2013. godine, predsjednik suda objavljujeJAVNI OGLAS
za popunu radnih mjesta namještenika u Općinskom sudu u Sarajevu

1. Viši referent – sudski asistent daktilograf – 6 (šest) izvršilaca na neodređeno vrijeme
2. Viši referent za upravljanje predmetima – 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme

1. Opis poslova:Obavlja poslove zapisničara u sudskom referentu, po diktatu sudije i stručnog suradnika, piše presude i rješenje ili snima rasprave, po izdavanju sudijske naredbe preuzima spise od sudije , te prema sadržaju naredbe izrađuje potrebne pozive i pismena za stranke i druga lica, priprema ih za otpremu, predaje referentu za otpremu i nakon toga spis dostavlja upisničaru, svakodnevno izuzima predmete određene da se taj dan nose sudiji na uvid, te u momentu izuzimanja spisa na kartonima upisuje ime i prezime, broj predmeta, datum izuzimanja spisa i ime sudije kome se spisi iznose, nakon vraćanja predmeta na karton bilježi datum vraćanja spisa, broj predmeta i potpis, obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug rada svog radnog mjesta i ostale poslove predviđene Pravilnikom o unutarnjem sudskom poslovanju („Sl. glasnik BiH“, broj 57/08), kao i poslove po nalogu šefa odsjeka.
2. Opis poslova: Referent za upravljanje predmetima se stara o čuvanju I rukovanju fizičkim omotima spisa I konzistentnošću njegovog sadržaja. Priprema predmete za dnevno preuzimanje od strane daktilografa, otvara kroz CMS izvještaj o predmetima koje je potrebno iznijeti za slijedeći dan sudijama. Vrši identifikaciju I izdvajanje predmeta na policama, te sortiranje po sudijama. Dodaje novozaprimljene predmete, koje je predhodno obradio referent za unos dokumenta. Provjerava da li je na listi došlo do promjena usljed dnevnih aktivnosti ostalih radnika I nakon sravnjavanja konačno odobrava da daktilograf može preuzeti predmete za naredni dan.Vrši provjeru, prije iznošenja, da se svi predmeti koji se iznose sudijama, nalaze u novim omotima spisa I da imaju naljepnicu sa novim CMS brojem I ulaže predmete na police, nakon vračanja istih od sudija, te obavlja I druge poslove po nalogu šefa pisarnice.

Opći uslovi koji kandidati moraju ispunjavati su:

da je državljanin BiH
da je punoljetan
da ima opći zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova (za kandidate koji budu primljeni)

Pored općih uslova, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

Za poziciju broj 1. - SSS – IV stepen (birotehnička, gimnazija, ekonomska i druge škole društvenog smjera), položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, 10 mjeseci radnog staža.
Za poziciju broj 2. - SSS – IV stepen društvenog smjera (gimnazija, upravna, birotehnička,učiteljska), poznavanje rada na računaru, 10 mjeseci radnog staža, položen stručni upravni ispit.


Dokumentacija koju je potrebno dostaviti (original ili ovjerene fotokopije):

prijava na javni oglas (obvezno navesti kontakt-telefon)
svjedočanstvo ili diploma o završenoj školskoj spremi
uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova prijava prebivališta
uvjerenje ili potvrda o poznavanju rada na računaru
dokaz o ostvarenom radnom stažu

Molimo kandidate da uz prijavu ne dostavljaju dodatnu dokumentaciju koja nije tražena oglasom

Izbor kandidata će se izvršiti: za poziciju 1. nakon obavljenog testiranja brzine kucanja po diktatu /prepisu i intervjua, a za poziciju 2. nakon obavljenog pismenog testiranja i intervjua.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu:

Općinski sud u Sarajevu
Šenoina br. 1
Sa naznakom „Za javni oglas“


NAPOMENA:

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare