Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.02.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši analitičar/Viši pravni savjetnik

- dana
Poslodavac:
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
20.02.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, raspisujeJ A V N I O G L A S
za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća
Bosne i Hercegovine
Projekat predpristupne pomoći EU (IPA 2013)


Viši analitičar/Viši pravni savjetnik – 1 izvršilac


Broj oglašene pozicije: 004/18

Status: ugovor o radu na određeno vrijeme

Probni rad: 1 mjesec

Rok za prijavu: 20.02.2018.

Opis poslova:

vrši istraživanja i savjetuje rukovoditelja Projekta u vezi odabira i primjene kvantitativnih pokazatelja učinkovitosti u radu pravosudnih institucija i razvoja sustava poslovne inteligencije;
vrši istraživanja i savjetuje rukovoditelja Projekta u vezi unapređenja pristupa javnosti sudovima sa aspekta učinkovitosti pravosuđa;
priprema, u saradnji sa višim savjetnikom za statistiku, potrebna statistička izvješća i analitički ih obrađuje;
sačinjava analize, izvješća, mišljenja, pisma i druge dokumente za provedbu aktivnosti Jedinice;
analizira i obrađuje izvješća o radu sudova i tužiteljstava na osnovu podataka sadržanih u CMS-u i Sistemu poslovne inteligencije;
sačinjava analize o kvaliteti i sveobuhvatnosti podataka sadržanih u CMS-u i Sistemu poslovne inteligencije;
sačinjava pravne analize, izvješća, mišljenja i druge pravne akte koji se tiču projektnih zadataka vezanih za unapređenje učinkovitosti pravosuđa;
analizira i identificira probleme pravne prirode u procesu primjene mjera za smanjenje broja neriješenih predmeta u sudovima i Upustva za izradu planova za rješavanje predmeta ratnih zločina u sudovima;
priprema i finalizira radni materijal za potrebe rada stalne komisije za učinkovitost pravosuđa i radne grupe zaduženih za izradu, uvođenje i primjenu planova za rješavanje predmeta ratnih zločina u sudovima u BiH
kroz posjete sudovima i tužiteljstvima, radi na poboljšanju kvalitete i sveobuhvatnosti podataka sadržanih u CMS-u i Sistemu poslovne inteligencije;
aktivno koordinira aktivnosti s Odjelom za pravosudnu upravu, Odjelom za IKT kao i drugim organizacijskim jedinicama Tajništva, na kontroli kvaliteta podatka sadržanih u CMS-u i Sistemu poslovne inteligencije;
daje prijedloge za dizajniranje novih ili poboljšanje postojećih funkcionalnosti CMS-a u skladu potreba obrade i analize podataka, te po usvajanju prijedloga poduzima sve potrebne korake na inkorporiranju istih u CMS;
daje prijedloge za dizajniranje novih ili poboljšanje postojećih načina on-line prikazivanja statističkih podataka o radu sudova i tužiteljstava;
u saradnji sa višim pravnim savjetnikom sudjeluje u dizajniranju i implementaciji potrebnih softverskih rješenja predviđenih aktivnostima Jedinice;
u saradnji sa višim pravnim savjetnikom priprema metodologiju provođenja obuke i izradu korisničkih uputstava koja će se koristiti u implementaciji aktivnosti Jedinice;
po potrebi sarađuje sa centrima za edukaciju sudaca i tužitelja u pogledu provođenja aktivnosti Jedinice
obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Pored opštih uslova propisanih članom 10., kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

VSS, pravni fakultet (VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova – pravni fakultet);
najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
odlične analitičke sposobnosti kao i sposobnosti izrade pisanih dokumenata i prezentiranja;
poznavanje softverskih rješenja koja su u primjeni u pravosudnom informacijskom sustavu Bosne i Hercegovine
odlično poznavanje pozitivnih zakonskih propisa koji reguliraju primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u BiH;
odlično poznavanje propisa koji reguliraju nadležnosti i rad pravosudnih institucija.
odlično znanje rada na računaru;
poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti, poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
samoinicijativnost i sposobnost samostalnog rada u zadatim okvirima;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja;
poznavanje engleskog jezika - poželjno.


Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji); i
Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).
U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Preporučeni format je .PDF).

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti aplikacijski formular VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiHhttp://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)ili putem pošte na adresu:


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene 88
71 000 S a r a j e v o
Fax: +387 (0) 33 707 550
Sa naznakom:
„Prijava na javni oglas broj 004/18“


Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije 004/18 mora biti naveden.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare