Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Specifični jezici - njemački jezik

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Banjaluci
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
20.07.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Za uže umjetničke oblasti:
1. Reprodukcija muzike (nastavni predmeti:Klavir, Korepeticija i čitanje s lista; Istorija i teorija pijanizma; Metodika nastave klavira; Analiza interpretacije) – 1 izvršilac
2. Snimanje (nastavni predmeti: Fotografija 1-8; Fotografija I i II) – 1 izvršilac
3. Slikarstvo (nastavni predmeti: Likovna forma; Likovno oblikovanje) – 1 izvršilac

Za uže naučne oblasti:
4. Etnomuzikologija (nastavni predmeti:Etnomuzikologija – glavni predmet 1-8; Etnokoreologija 1, 2; Etnokoreologija 1-8; Tradicionalni muzički instrumenti 5-8; Tradicionalno narodno pjevanje 5-8; Muzički folklor 1,2; Etnomuzikologija 1,2) – 1 izvršilac
5. Urbanizam i planiranje prostora – 1 izvršilac
6. Elektronika i elektronski sistemi – 1 izvršilac
7. Matematička analiza i primjene (nastavni predmeti: Matematika I; Matematika II Matematika III) - 1 izvršilac
8. Autorsko pravo i pravo industrijske svojine (nastavni predmet: Pravo intelektualne svojine) – 1 izvršilac
9. Stočarstvo – 1 izvršilac
10. Reprodukcija i sterilitet životinja – 1 izvršilac
11. Neorganska i nuklearna hemija – 1 izvršilac
12. Ekologija, zaštita biodiverziteta – 1 izvršilac
13. Kineziološka rekreacija i kineziterapija – 1 izvršilac
14. Kineziologija u sportu – 1 izvršilac
15. Specifične književnosti – italijanska književnost (nastavni predmeti: Metrika i stilistika; Ženska književnost; Uvod u italijansku književnost; Italijanska književnost IVvijeka) – 1 izvršilac
16. Specifične književnosti – njemačka književnost (nastavni predmeti: Uvod u studij njemačke književnosti I; Uvod u studij njemačke književnosti II; Njemačka književnost I; Njemačka književnost II) – 1 izvršilac

ZA IZBOR SARADNIKA:

Za uže naučne oblasti:
1. Ekonometrija – 1 izvršilac
2. Aktuarstvo – 1 izvršilac
3. Operaciona istraživanja – 1 izvršilac
4. Međunarodna ekonomija – 2 izvršioca
5. Elektronika i elektronski sistemi – 1 izvršilac
6. Proizvodno mašinstvo (nastavni predmeti: Mašine alatke, Proizvodnja podržana računarom; Obradni sistemi; Fleksibilni tehnološki sistemi; Projektovanje proizvodnih sistema) – 1 izvršilac
7. Medicinska biohemija – 1 izvršilac
8. Medicinska mikrobiologija – 1 izvršilac
9. Matematička analiza i primjene – 1 izvršilac
10. Mikrobiologija, biologija ćelije – 1 izvršilac
11. Specifični jezici - engleski jezik (nastavni predmeti: Savremeni engleski jezik 3; Savremeni engleski jezik 4; Savremeni engleski jezik 5; Savremeni engleski jezik 6; Savremeni engleski jezik 7 Savremeni engleski jezik 8) – 1 izvršilac
12. Specifični jezici - engleski jezik (nastavni predmeti: Metodika nastave engleskog jezika 1; Metodika nastave engleskog jezika 2; Metodika nastave engleskog jezika 3; Metodička praksa; Savremeni engleski jezik 1; Savremeni engleski jezik 2) – 1 izvršilac
13. Specifični jezici - njemački jezik (nastavni predmeti: Morfologija 1; Morfologija 2; Metodika nastave njemačkog jezika 1; Metodika nastave njemačkog jezika 2; Metodika nastave njemačkog jezika 3; Metodika nastave njemačkog jezika 4) – 1 izvršilac
14. Specifični jezici - njemački jezik (nastavni predmeti: Morfosintaksa njemačkog jezika; Sintaksa njemačkog jezika; Leksikologija njemačkog jezika; Tvorba riječi njemačkog jezika; Semantika; Tekstualna lingvistika) – 1 izvršilac
15. Pomoćne istorijske nauke (nastavni predmeti: Arheologija; Muzeologija) – 1 izvršilac

OPŠTI USLOVI :
1.1 Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i IIdužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu;
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti;
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16).
Kandidati za izbor u naučno-nastavna , umjetnička i umjetničko/nastavna zvanja na uže naučne oblasti, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem I:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka ili mastera iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem II:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA:
-Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14).

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radnamjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIKA:
- Pod rednim brojevima 1. 2. 3. i 4. AKADEMIJI UMJETNOSTI - Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
- Pod rednim brojem 5. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
- Pod rednim brojem 6. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78000 Banja Luka
- Pod rednim brojevima 7., 11. i 12. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka
- Pod rednim brojem 8. PRAVNOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
- Pod rednim brojevima 9. i 10. POLjOPRIVREDNOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
- Pod rednim brojevima 13. i 14. FAKULTETU FIZIČKOG VASPITANjA I SPORTA, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
- Pod rednim brojevima 15. i 16. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka


ZA IZBOR SARADNIKA:
- Pod rednim brojevima 1., 2., 3. i 4. EKONOMSKOM FAKULTETU - Majke Jugovića 4, 78000 Banja Luka
- Pod rednim brojem 5. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78000 Banja Luka
- Pod rednim brojem 6. MAŠINSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78 000 Banja Luka
- Pod rednim brojevima 7. i 8. MEDICINSKOM FAKULTETU,Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka
- Pod rednim brojevima 9. i 10. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka
- Pod rednim brojevima 11., 12., 13. i 14. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
- Pod rednim brojem 15. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare