Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Školski pedagog

- dana
Poslodavac:
JU Srednja ekonomska škola
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
19.01.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: KANTON SARAJEVO
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
Zmaja od Bosne br.39.

Na osnovu člana 133. a u vezi sa članom 112. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/10) i člana 148.Pravila Srednje ekonomske škole, Sarajevo, uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11-34-34805/16 od 23.12.2016. godine, te odluke Školskog odbora broj:01-1-17/16 od 10.01.2017. godine raspisuje se:
J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta
1. stručni saradnik: školski pedagog, 1 izvršilac za 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 30.6.2017. godine.

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:
- završen odgovarajući fakultet ili završen drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja;
Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije):
a) odgovarajuće diplome o stečenoj stručnoj spremi,
b) izvod iz matične knjige rođenih,
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
e) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
h) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
i) uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
j) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca I članova njihovih porodica
k) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.
Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.(ne starije od 6 mjeseci), te obaveznu I dodatnu dokumentaciju u original ili ovjerenoj kopiji od nadležne općinske službe.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, br. 3/13 I 33/16).
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
Javni konkurs ostaje otvoren osam(8) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za javni konkurs” na adresu Zmaja od Bosne 39, Sarajevo.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare