Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Sekretar škole

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Mokro
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mokro
Rok prijave:
18.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Sekretar škole - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i završenim prvim ciklusom studijskog programa ili ekvivalent - diplomirani pravnik, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik RS”, br 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 129. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS”, broj 44/17).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme (član 113, stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju-SG RS br 44/17.).

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom, kandidati treba da dostave sledeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
Opšti uslovi:
1)Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,
3) Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetni licem,

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. dostaviće izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata.

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent - pravni fakultet,
2) Dodatak dipolomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja odogvarajuće stručne spreme,
4) Uvjerenje o radnom stažu ili radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža ili iskustva po vrstama posla,
5) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zapštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
6) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
7) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 22.01.2018.godine u 10,00 časova u prostorijama JU Osnovna škola “Mokro” u Mokrom.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu škole Mokro bb , 71428 Mokro, preporučenom pošiljkom.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare