Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.04.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Saradnik za administrativne poslove

- dana
Poslodavac:
Poreska uprava Republike Srpske
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
19.04.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Saradnik za administrativne poslove – Područni centar Banjaluka, Odjeljenje za kontrolu, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS.

Opis poslova:
Prima predmete od drugih organizacionih jedinica PURS i drugih organa, iste zavodi u internu knjigu i distribuira ih do krajnjih izvršilaca poslije signiranja od strane neposrednog rukovodioca, po okončanju upravnih i drugih postupaka, priprema spise predmeta za arhiviranje, radi izradu obavještenja i naloga za kontrolu, vodi evidencije vezane za rad Odjeljenja, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:
da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:
završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme,
najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Potrebna dokumenta:
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, http://www.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:
ličnu kartu ili pasoš,
diplomu o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Sl. glasnik RS“, br. 73/10, 104/11 i 84/12) i
uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože sve dokaze o ispunjavanju uslova da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana 17.05.2018. godine (četvrtak) u 10:00 sati.17.05.2018. godine (četvrtak) u 8:30 sati – za radna mjesta pod brojem:
2. Administrator serverskih i komunikacionih komponenti i
3. Viši saradnik za bezbjednost;17.05.2018. godine (četvrtak) u 10:00 sati – za radna mjesta pod brojem:
1. Saradnik za unos naloga za povrat i preknjižavanje i
4. Saradnik za administrativne poslove;18.05.2018. godine (petak) u 10:00 sati – za radna mjesta pod brojem:
5. Saradnik za poslove protokola – Područni centar Doboj i
6. Saradnik za poslove protokola – Područni centar Zvornik.Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli Poreske uprave u Banjaluci i na internet stranici Poreske uprave.Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
diplomu o odgovarajućoj školskoj spremi,
uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i
uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu:
Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8
78000 Banjaluka

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare