Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 05.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Rektor Univerziteta

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Tuzli
Kategorija:
Menadžment i upravljanje, Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Tuzla
Rok prijave:
05.07.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: UNIVERZITET U TUZLI
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-3167-2/17 od 10.05.2017. godine objavljuje:
KONKURS
za izbor i imenovanje Rektora Univerziteta u Tuzli
I
Za Rektora Univerziteta u Tuzli može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće opće uslove:
a) da je državljanin BiH,
b) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova Rektora,
c) da pravosnažnom odlukom suda nije osuđen za krivično djelo ili privredni prijestup, što predstavlja
smetnju za imenovanje na dužnost Rektora,
d) da mu pravosnažnom odlukom suda nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova/dužnosti
Rektora,
e) da se na njega ne odnosi član IX.1., Ustava BiH.
Pored općih uslova, kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:
a) da je izabran u naučno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovnog profesora na Univerzitetu u
Tuzli,
b) da je u stalnom radnom odnosu na Univerzitetu u Tuzli,
c) da aktivno govori najmanje jedan svjetski jezik,
d) da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana sa
političkom partijom i
e) da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu u Tuzli.
Rektor se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine i može biti ponovo izabran još jedan mandatni period.
Kandidat koji u toku mandata stiče uslove za penziju ne može biti izabran za Rektora.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uz potpisanu prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti:
1. biografiju,
2. uvjerenje o državljanstvu BiH izdato nakon 17.06.2013. godine, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji,
3. izjavu da pravosnažnom odlukom suda nije osuđen za krivično djelo ili privredni prijestup, što
predstavlja smetnju za imenovanje na dužnost Rektora, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili
notara, u skladu sa tačkom c) općih uslova,
4. izjavu da mu pravosnažnom odlukom suda nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova/dužnosti
Rektora, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara, u skladu sa tačkom d) općih uslova,
5. izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1., Ustava BiH, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili
notara, u skladu sa tačkom e) općih uslova,
6. izjavu da je izabran u naučno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovnog profesora na Univerzitetu
u Tuzli, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara, u skladu sa tačkom a) posebnih uslova,
7. izjavu da je u stalnom radnom odnosu na Univerzitetu u Tuzli te da u toku trajanja mandata Rektora ne
ispunjava uslove za penziju, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara, u skladu sa tačkom b)
posebnih uslova i tačkom I stav (4) Konkursa,
8. dokaz da aktivno govori najmanje jedan svjetski jezik, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, u skladu sa
tačkom c) posebnih uslova (certifikat verifikovane škole stranih jezika/uvjerenje o položenom stranom
jeziku na visokoškolskoj ustanovi),
9. izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije povezane sa političkom
partijom, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara, u skladu sa tačkom d) posebnih uslova,
10. izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu u Tuzli, ovjerenu kod nadležnog općinskog
organa ili notara, u skladu sa tačkom e) posebnih uslova.
Dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke b) općih uslova (ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za
obavljanje funkcije Rektora) ne starije od 6 (šest) mjeseci, dužan je naknadno dostaviti samo kandidat koji bude
izabran na navedenu funkciju, a prije zaključivanja aneksa ugovora o radu.
III
Kandidat za Rektora Univerziteta u Tuzli dužan je uz prijavu na Konkurs dostaviti i Program rada i razvoja
Univerziteta za mandatni period, u pisanoj i elektronskoj verziji (CD).
IV
Prijave, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u
dnevnom listu „Oslobođenje“ i na Web stranici Univerziteta.
V
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
VI
Informacije o djelokrugu rada Rektora Univerziteta u Tuzli dostupne su na Web stranici Univerziteta u Tuzli
www.untz.ba (akti/dokumenti-Statut).
VII
Prijava na Konkurs s potrebnim dokazima, dostavlja se u zatvorenoj koverti na pisarnicu Univerziteta u Tuzli ili
putem pošte, na adresu:
UNIVERZITET U TUZLI
- Konkursna komisija -
uz naznaku:
″Prijava na Konkurs za izbor i imenovanje Rektora Univerziteta u Tuzli″
Ul. Dr. Tihomila Markovića broj 1
75000 TUZLA
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare