Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Referent za unos podataka i upravljanje predmetima-upisničar

- dana
Poslodavac:
Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci
Kategorija:
Administracija i slične usluge, Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
25.05.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Referent za unos podataka i upravljanje predmetima-upisničar – broj izvršilaca 1 ( jedan )

Opis poslova:Upisničar registruje dokumente ( podneske ) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, izdaje potvrde o prijemu, kreira omot spisa, vrši pripremanje i preuzimanje predmeta, ulaganje podnesaka i dostavnica, davanje spisa na uvid strankama uz prethodno odobrenje postupajućeg tužioca ili glavnog tužioca i drugih poslova predviđenih Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tužioca, sekretara i šefa pisarnice.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 godina,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.
Posebni uslovi:
SSS – IV stepen stručne spreme sa najmanje šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i sa poznavanjem rada na računaru;
Potrebni dokumenti:
uvjerenje o državljanstvu;
izvod iz matične knjige rođenih;
uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)
ovjerena pismena izjava kandidata o neosuđivanosti;
svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi
potvrdu o radnom iskustvu;
dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidati po završetku konkursne procedure.
Prijave na Oglas, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se lično ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, ul. Vladike Platona bb, 78000 Banjaluka, sa naznakom: “Prijava na Oglas” .
Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu ‘’ Glas Srpske’‘.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prije donošenja odluke o izboru, sa prijavljenim kandidatima, koji ispunjavaju uslove Oglasa, obaviće se intervju odnosno testiranje.O datumu i mjestu obavljanja intervjua i testiranja kandidati će biti obavješteni naknadno, najdalje u roku od 5 dana od zatvaranja Oglasa, pismenim putem ili telefonskim putem, te je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.
Javni oglas će biti objavljen i na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare