Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Referent za studentska pitanja na Mašinskom fakultetu

- dan
Poslodavac:
Univerzitet Džemal Bijedić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
14.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), člana 223. stav (4) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačke 12. i 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa s novim zaposlenikom iz reda nenastavnog osoblja, broj: 100- 533/18 od 28. 2. 2018. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,


J A V N I K O N K U R S
za popunu radnih mjesta


2. Referent za studentska pitanja na Mašinskom fakultetu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom – 1 izvršilac


I Opis poslova


Za poziciju 2:

prima dokumentaciju za upis studenata;
vrši klasifikaciju i pregled prispjele dokumentacije za upis;
obavlja poslove upisa i ovjere školske godine odnosno semestra svih ciklusa studija te ostale administrativne poslove vezane za studente;
vodi matičnu knjigu studenata svih ciklusa studija i drugu propisanu evidenciju o studentima;
izdaje potvrde, uvjerenja i druge isprave iz evidencije studentske službe;
obavlja administrativno-tehničke poslove vezane za prijavu i odbranu završnih radova na svim ciklusima studija,obradu i kontrolu personalnih dosijea studenata prije i poslije odbrane završnih radova;
obavlja poslove pripreme za štampanje diploma i promociju studenata svih ciklusa studija;
prima zahtjeve studenata (prelaz, mirovanje statusa, ponovno sticanje statusa i sl.) i proslijeđuje ih šefu Službe na obradu;
obavlja svu korespondenciju sa studentima neposredno i putem oglasne ploče;
učestvuje u sastavljanju izvještaja i statističkih podataka o studentima;
prodaje prijave, ispitni materijal, materijal za upis i ovjeru semestra;
obavlja poslove vezane za osiguranje studenata;
arhivira dokumentaciju iz svoje nadležnosti;
obavlja i druge poslove iz nadležnosti studentske službe, a po nalogu dekana i šefa Službe.


II Opći uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su:

da je državljanin BiH;
da je stariji od 18 godina;
da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova;
nepostojanje osude za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove, odnosno protek roka od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;
nepostojanje protiv njega odluke suda, kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova
nepostojanje protiv njega optužnice Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).


III Pored općih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, i to:


Za poziciju 2:

VŠS/SSS sa jednom godinom radnog iskustva,
- poznavanje rada na računaru.
Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.IV Dokazi

Kandidati su dužni dostaviti prijavu, kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim konkursom.

Potrebni dokumenti:

uvjerenje o državljanstvu, original ne starije od 6 mjeseci,
izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija,
ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci (prilažu samo izabrani kandidat nakon izvršenog- izbora po konkursu)
uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ne starije od 3 mjeseca (pribavit će po službenoj dužnosti za kandidata koji bude izabran )
uvjerenje suda da licu nije zabranjeno obavljanje datih poslova, ne starije od 3 mjeseca,
izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH),
fakultetska diploma, ovjerena kopija (pozicije 1 i 2)
svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju ( za poziciju broj 2)
potvrdu/uvjerenje o radnom stažu, iskustvu u struci,
potvrda/uvjerenje o poznavanju rada na računaru (za pozicije 1 i 2)
Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom konkursu formirat će se Stručna komisija za prethodnu provjeru radnih sposobnosti na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, sa naznakom: "Prijava na javni konkurs sa naznakom radnog mjesta na koji se konkuriše, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru - NE OTVARAJ, na adresu:Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sjeverni logor b.b.
88 104 M o s t a r


Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".

Konkurs će se objaviti na web stranici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Mašinskog fakulteta Univerziteta. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare