Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Referent za poslove naplate putarine

- dana
Poslodavac:
Autoputevi Republike Srpske
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Prnjavor
Rok prijave:
20.10.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: 1.1. Vođa smjene-oznaka 2.3.3. - Broj izvršilaca 8

1.2. Inkasant-blagajnik naplate-oznaka 2.3.4. - Broj izvršilaca 15

1.3. Stručni saradnik za analitiku i praćenje naplate putarine-oznaka 2.3.5. - Broj izvršilaca 2

1.4. Stručni saradnik za kontrolu naplate putarine-oznaka 2.3.8. - Broj izvršilaca 2

1.5. Inženjer za sistemsko održavanje, evidenciju i ranu dijagnostiku potencijalnih problema-oznaka 2.3.10. - Broj izvršilaca 1

1.6. Inženjer odjela za upravljanje i nadzor saobraćaja-oznaka 2.3.11. - Broj izvršilaca 1
1.7. Operater za upravljanje i nadzor saobraćaja-oznaka 2.3.12. - Broj izvršilaca 6

1.8. Referent za poslove naplate putarine-oznaka 2.3.2. - Broj izvršilaca 1

OPŠTI USLOVI
Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
Da je stariji od 18 godina,
Da ima opštu zdravstvenu spsobnost,
Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

POSEBNI USLOVI

2.1. Radno mjesto označeno pod rednim brojem 1.1. /Vođa smjene-oznaka 2.3.3. /
Završen prvi ciklus studija, najmanje 180 ECTS bodova ili najmanje VŠS/VI stepen-društveni ili tehnički smjer,
2 (dvije) godine radnog iskustva.

2.2. Radno mjesto označeno pod rednim brojem 1.2. /Inkasant-blagajnik naplate-oznaka 2.3.4./
Završena srednja škola - SSS, III ili IV stepen stručne spreme
1 (jedna) godina radnog iskustva.

2.3. Radno mjesto označeno pod rednim brojem 1.3. /Stručni saradnik za analitiku i praćenje naplate putarine-oznaka 2.3.5./
Završen prvi ciklus studija, najmanje 240 ECTS bodova ili VII stepen stručne spreme-ekonomski ili tehnički smjer,
1 (jedna) godina radnog iskustva.

2.4. Radno mjesto označeno pod rednim brojem 1.4. /Stručni saradnik za kontrolu naplate putarine-oznaka 2.3.8./
Završen prvi ciklus studija, najmanje 240 ECTS bodova ili VII stepen stručne spreme-društveni ili tehnički smjer,
1 (jedna) godina radnog iskustva.

2.5. Radno mjesto označeno pod rednim brojem 1.5. /Inženjer za sistemsko održavanje, evidenciju i ranu dijagnostiku potencijalnih problema-oznaka 2.3.10./
Visoka stručna sprema elektrotehničke ili mašinske struke 240 ECTS ili VSS - VII stepen, poznavanje engleskog jezika i 2 (dvije) godine radnog iskustva na poslovima održavanja kompjuterske mrežne arhitekture, sistem administraciji servera ili periferijske KGH opreme i sistema

2.6. Radno mjesto označeno pod rednim brojem 1.6. /Inženjer odjela za upravljanje i nadzor saobraćaja-oznaka 2.3.11./
Visoka stručna sprema saobraćajne, elektrotehničke ili prirodno matematičke struke, 240 ECTS ili VSS - VII stepen, poznavanje engleskog jezika i
2 (dvije) godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

2.7. Radno mjesto označeno pod rednim brojem 1.7. /Operater za upravljanje i nadzor saobraćaja-oznaka 2.3.12./
Srednja stručna sprema - IV stepen saobraćajne, elektrotehničke ili prirodnomatematičke struke, osnovno informatičko obrazovanje,
2 (dvije) godine radnog iskustva

2.8. Radno mjesto označeno pod rednim brojem 1.8. /Referent za poslove naplate putarine-oznaka 2.3.2./
Završen prvi ciklus studija, najmanje 240 ECTS ili VII stepen stručne spreme -ekonomski smjer,
1 (jedna) godina radnog iskustva.

III - DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU

Uz prijavu na konkurs za radna mjesta određena konkursom /Tačka I/ kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

Biografiju kandidata sa kontakt podacima (tačna adresa, telefon, e-mail),
Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
Ovjerenu kopiju diplome,
Dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu (ovjerena kopija radne knjižice i ovjerena kopija potvrde o radnom iskustvu),U slučaju da se potvrda o radnom iskustvu ne može obezbijediti iz objektivnih razloga od ranijeg poslodavca kandidat je dužan dostaviti ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova u pogledu radnog iskustva na poslovima određenim Konkursom.
Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični psotupak (original ili ovjerena kopija),
Ovjerena kopija isprave kojom se dokazuje da kandidat ispunjava uslove u pogledu poznavanja engleskog jezika za radno mjesto pod rednim brojem 1.5. i 1.6.,
Ovjerena kopija isprave kojom se dokazuje da kandidat ispunjava uslove u pogledu osnovnog informatičkog obrazovanja za radno mjesto pod rednim brojem 1.7.,
Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti /ljekarsko uvjerenje/.

Svi navedeni dokumenti originali ili ovjerene kopije ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, osim dokaza navedenog pod rednim brojem 3. /Izvod iz matične knjige rođenih/.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: Javno preduzeće “Autoputevi Republike Srpske” d.o.o. Banja Luka, ul. Vase Pelagića 10, 78 000 Banja Luka sa naznakom “Konkurs za prijem u radni odnos”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali Konkursom navedene uslove Komisija za Konkurs će obaviti intervju o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem.

Napomena:
Poslovi radnog mjesta označeni u Tački I Konkursa pod rednim brojem 1.1., 1.2., 1.3. i 1.4. će se obavljati na naplatnoj stanici u Prnjavoru i Johovcu, opština Doboj.
Poslovi radnog mjesta označeni u Tački I Konkursa pod rednim brojem 1.5., 1.6. i 1.7. će se obavljati u Centru za upravljanje i nadzor saobraćaja u Johovcu, opština Doboj.
Poslovi radnog mjesta označeni u Tački I Konkursa pod rednim brojem 1.8. će se obavljati u Prnjavoru.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare