Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.09.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Praktična nastava za mehaničare grejne i rashladne tehnike

- dana
Poslodavac:
Sredjna škola "Đuro Radmanović"
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Novi Grad
Rok prijave:
21.09.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: 1.Na neodređeno vrijeme:
1.1. poznavanje robe i teorijska i praktična nastava-pekar (diplomirani inženjer tehnologije-prehrambeni smjer), 1 izvršilac, norma časova,sa najmanje godinu dana radnog iskustva;
1.2.teorijska i praktična nastava za poljoprivrednu struku (diplomirani inženjer poljoprivrede opšti smjer ili hortikultura), 1 izvršilac,norma časova,pripravnik;
1.3.teorijska nastava za farmaceutske tehničare (diplomirani farmaceut), 1 izvršilac,norma časova, sa najmanje godinu dana radnog iskustva u struci.

2. Na određeno vijeme:
2.1. teorijska nastava za farmaceutske tehničare (doktor medicine), 1 izvršilac, 7 časova časova, pripravnik;
2.2. zdravstvena zaštita sa prvom pomoći (diplomirana medicinska sestra ili viša medicinska sestra-tehničar), 1 izvršilac, 2 časa,najmanje godinu dana radnog iskustva u struci, do 30.06.2018.g.;
2.3.teorijska nastava mašinske struke (dilomirani inženjer mašinstva),1 izvršilac,15 časova, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 21.02.2018.g., obavezno poznavanje rada na programima u app-u: CATIA,SOLIDWORKS…, pripravnik;
2.4. praktična nastava-konobar, 1 izvršilac, 10 časova, do 31.08.2018.godine, sa radnim iskustvom u struci najmanje godinu dana;
2.5.praktična nastava za mehaničare grejne i rashladne tehnike, 1 izvršilac, 12 časova, do 31.08.2018.godine, pripravnik;
2.6.profesor matematike, 1 izvršilac, 9 časova, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,pripravnik;
2.7.profesor teorijske i praktične nastave elektro struke (diplomirani inženjer elektrotehnike), 1 izvršilac,8 časova, do 31.08.2018.godine,pripravnik.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br.1/16), kao i uslove iz člana 76. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br.74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), čl. 1.,2.,4.,6., 9.,10.,15., i 17. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12 i 83/15).
Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:
a) da je državljanin Republike Srpske - Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

a) ovjerenu foto-kopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent za potreban kadar, prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12 i 83/15 );
b) ovjerenu fotokopiju radne knjižice;
v) dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
đ) uvjerenje o radnom stažu od ranijih poslodacvca, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo;
e) za radno mjesto pod brojem 2.3.dokaz da kandidat poznaje rad na programima u app-u: CATIA,SOLIDWORKS…;
Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju i testiranje biće održani dana 26.09.2017. godine (utorak) u 1000 časova u prostorijama ove Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave na konkurs slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“ Novi Grad, ulica Dositeja Obradovića br. 4. Na koverti obavezno naznačiti PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI RADNO MJESTO ZA KOJE KANDIDAT KONKURIŠE) , a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 052-751-230.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare