Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.09.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Porodična medicina

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Banjaluci
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
28.09.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Za užu umjetničku oblast:
1.Grafički dizajn (nastavni predmeti: Osnovi grafičkih komunikacija 1,2; Grafički dizajn 1,2; Vizuelne komunikacije; Korporativni dizajn; Ilustracija 1,2; Brendiranje; Dizajn tržišnih komunikacija; Dizajn digitalnih medija 1,2; Dizajn plakata 1, 2; Grafičke komunikacije-metode umjetničkog istraživanja I, II; Dizajn tržišnih komunikacija I, Dizajn digitalnih medija I, II; Dizajn plakata I,II) – 1 izvršilac

Za uže naučne oblasti:
2.Arhitektonsko projektovanje – 1 izvršilac
3.Mehatronika i robotika (nastavni predmeti: Osnove mehatronike; Automatsko upravljanje I; Automatsko upravljanje II; Elementi sistema automatskog upravljanja; Digitalna regulaciona tehnika, Sistem upravljanja i regulacije) – 1 izvršilac
4.Interna medicina – 2 izvršioca
5.Paradontologija i oralna medicina – 1 izvršilac
6.Bolesti zuba – 1 izvršilac
7.Ortopedija vilice – 1 izvšrillac
8.Farmakologija i toksikologija – 1 izvršilac
9.Hirurgija – 5 izvršioca
10.Neurologija – 1 izvršilac
11.Farmakologija i toksikologija – 1 izvršilac
12.Porodična medicina – 1 izvršilac
13.Infektivne bolesti – 1 izvršilac
14.Patologija – 1 izvršilac
15.Otorinolaringologija – 2 izvršioca
16.Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza) – 1 izvršilac
17.Astronomija (uključujući astrofiziku i nauku o svemiru) – 1 izvršilac
18.Međunarodni odnosi i bezbjednost – 1 izvršilac

ZA IZBOR SARADNIKA:

Za uže naučne oblasti:
1.Farmaceutska tehnologija i kozmetologija – 1 izvršilac
2.Maksilofacijalna hirurgija – 1 izvršilac
3.Astronomija (uključujući astrofiziku i nauku o svemiru) – 1 izvršilac
4.Specifične književnosti – srpska književnost (nastavni predmeti: Srpska poezija 20. vijeka; Srpska proza 20. vijeka; Srpska drama 20. vijeka; Srpska književnost 20. vijeka 1; Srpska književnost 20. vijeka 2) – 1 izvršilac
5.Međunarodni odnosi i bezbjednost – 1 izvšrilac
6.Korišćenje šumskih resursa – 1 izvršilac

OPŠTI USLOVI :
1.1 Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
-da je državljanin RS ili BiH;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu;
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti;
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju .
Kandidati za izbor u naučno-nastavna , umjetnička i umjetničko/nastavna zvanja na uže naučne oblasti, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem I:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka ili mastera iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem II:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA:
-Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova .
-Za radna mjesta za izbor nastavnika pod rednim brojevima: „4. Interna medicina (za jednog izvršioca)“, „9. „Hirurgija (za četiri izvršioca)“, „12. Porodična medicina – 1 izvršilac“, „13. Infektivne bolesti – 1 izvršilac“, „14. Patologija – 1 izvršilac“, „15. Otorinolaringologija – 2 izvršioca“ sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o dopunskom radu;
-Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „4. Interna medicina (za jednog izvršioca)“ sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom;
-Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „2. Maksilofacijalna hirurgija – 1 izvršilac“ sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIKA:
-Pod rednim brojevima 1. AKADEMIJI UMJETNOSTI - Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 2. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 3. MAŠINSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanvoića 71, 78000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., i 15. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 16. i 17. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 18. FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

ZA IZBOR SARADNIKA:

-Pod rednim brojevima 1. i 2. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 3. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 4. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 5. FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 6. ŠUMARSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75A, 78 000 Banja Luka
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare