Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/nastavnica ruskog jezika

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Branko Ćopić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Krupa na Uni
Rok prijave:
14.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Prijem nastavnika - OSNOVNA ŠKOLA »BRANKO ĆOPIĆ» DONjI DUBOVIK, KRUPA NA UNI

OPIS RADNOG MJESTA

- Upražnjena radna mjesta na određeno radno vrijeme do kraja školske 2017/18.godine su:

- Nastavnik za nastavni predmet ruski jezik - sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 8 časova

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15).
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da je radno sposoban i da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 
  Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
- Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno višu ili visoku stručnu spremu,
- Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa) i
- Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/14), koja podrazumijeva:

1.Uvjerenje o državljanstvu;
2.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
4.Ovjerenu foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
5.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi : vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostavrenog radnog staža po vrstama posla;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju član 104. stav (6) (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.
Intervju za sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, održaće se 20. decembra
2017. godine, sa početkom rada u 12 časova u prostorijama matične škole u Donjem Duboviku.
Kandidate nećemo posebno pozivati na intervju, a ako se kandidat ne pojavi na intervjuu, smatraćemo da je odustao od prijave na konkurs.
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14), uz napomenu da je Ustavni sud utvrdio, između ostalog, da član 9. stav 1. tačka 4. i član 16. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi nisu u saglasnosti sa Ustavom, te se isti ne primjenjuju.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, a te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela, Škola će zatražiti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na konkurs“– Komisiji za izbor sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše, slati na adresu: JU Osnovna škola «Branko Ćopić» Donji Dubovik – 79227 Krupa na Uni, Braće Mandić 4.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare