Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.10.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Kućni majstor

- dan
Poslodavac:
Vlada Brčko Distrikta
Kategorija:
Elektrotehnika i strojarstvo
Mjesto rada:
Brčko
Rok prijave:
17.10.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH
(„Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 09/14, 37/15, 48/16 i 9/17) i Dopuna Odluke o raspisivanju
Javnih konkursa, broj predmeta: 33-002061/17, broj akta: 01.1-1141SM-017/17 od 10. 8. 2017. godine i
broj predmeta: 33-002061/17, broj akta: 01.1-1141SM-027/17 od 15. 9. 2017. godine, Odjeljenje za
stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos

Pododjeljenje za predškolsko i osnovno obrazovanje

Kućni majstor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Platni razred: III6 (mjesečna neto plata 686,23 KM, prije oporezivanja

Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti za radno mjesto Kućni majstor:
− Brine o ispravnosti instalacija škole,
− Brine o ispravnosti tehničkih pomagala, uređaja i opreme škole,
− Brine o vanjskom izgledu škole i dvorišta (košenje trave, šišanje ograde),
− Vrši redovne preglede instalacije i postrojenja prije upotrebe, u toku upotrebe i poslije sezone
grijanja,
− Kontroliše, predlaže i vrši zamjenu dotrajalih dijelova,
− Brine o količini goriva kao i informiše direktora o potrebi pravovremene nabavke energenata,
− Odgovoran je za opsluživanje energentima izmjenjivače topline (kotlove) i brine se o njihovoj
racionalnoj i ekonomičnoj upotrebi,
− Odgovoran je za održavanje instalacija i postrojenja,
− Odgovoran je za pravilno rukovanje sredstvima protupožarne zaštite,
− Direktno je odgovoran direktoru škole ili obdaništa,
− Obavlja i druge poslove po nalogu direktora škole ili obdaništa.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Distrikt Brčko regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kvalifikacija za radno mjesto:
- najmanje srednja stručna sprema (SSS) odnosno srednje obrazovanje III. stepen ili kv. mašinskog ili
elektro ili građevinskog smjera,
- devet mjeseci radnog iskustva nakon sticanja navedene stručne spreme,
- položen ispit za kotlovničara,
- položen ispit za rukovanje zapaljivim tečnostima u prometu.

Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos po raspisanom javnom konkursu dužni su
podnijeti prijavu u propisanom roku, a materijalno i krivično su odgovorni za tačnost podataka
navedenih u prijavi.
Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova (Kvalifikacija za
radno mjesto), moraju ispunjavati sljedeće opće uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin
BiH, da je punoljetan, da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta, da se
protiv njega ne vodi krivični postupak za sva krivična djela, osim za krivična djela protiv sigurnosti
javnog saobraćaja, da se na njega ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH, da u posljednje 3 (tri) godine
(počevši od dana objavljivanja Konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno
entiteta i Distrikta, uslijed pravosnažno izrečene disciplinske mjere.
Potpisana prijava na Javni konkurs dostavlja se lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH – Bulevar
mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRČKO DISTRIKTA
BiH – ODBOR ZA ZAPOŠLjAVANjE – Bulevar mira br. 1, najkasnije do 17. 10. 2017. godine do
15.00 sati.
Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH i na web stranici
Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
Nepravovremeno prispjele prijave neće biti razmatrane.
Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH i traje do
17. 10. 2017. godine.

NAPOMENA
- Selektovani kandidati s kojim će se obavljati testiranje/intervju o datumu, mjestu i terminu
ISKLjUČIVO SE OBAVJEŠTAVAJU PUTEM SLUŽBENE INTERNET STRANICE Vlade
Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
- U skladu s članom 39. stav (2) Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta
BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 09/14 i 37/15), kandidati za radna mjesta koji nemaju
položen ispit za rad u organima uprave mogu ravnopravno konkurisati i biti izabrani kao i kandidati koji
imaju položen ispit, uz obavezu da u roku od šest mjeseci od dana sticanja uslova za polaganje ispita
polože ispit za rad u organima uprave.
Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine, potrebna je nostrifikacija.
Potpisana prijava koja se podnosi važi samo za navedeni konkurs.
Nakon obavještenja Odbora za zapošljavanje o izboru kandidata, izabrani kandidati dostavljaju
dokumente kojim dokazuju tačnost podataka kojim se potvrđuje ispunjavanje općih i posebnih uslova
(Kvalifikacija za radno mjesto).
Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za stručne i administrativne
poslove – Pododjeljenju za ljudske resurse, na telefonskom broju 049 / 240-655.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare