Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

IKT - službenik

- dana
Poslodavac:
Okružni sud u Doboju
Kategorija:
Državna služba i uprava, Informatika
Mjesto rada:
Doboj
Rok prijave:
20.10.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: IKT - službenik

Opis poslova radnog mjesta

vrši instaliranje, konfigurisanje i održavanje IKT opreme (hardvera), sistemskih i aplikacijskih programa (softvera) u sudu u skladu sa važećim standardima,
rješava probleme sa lokalnom računarskom mrežom u sudu,
stara se o sigurnosti pristupa IKT opremi iz njegove nadležnosti,
organizuje i planira aktivnosti na proširivanju mrežnih kapaciteta suda,
obezbjeđuje ispravnost i normalno funkcionisanje svih komunikacionih linija i komunikacionih uređaja u sudu,
obavlja redovne zadatke u sistemu za upravljanje sudskim predmetima (CMS sistemu) u sudu,
administrira korisničke naloge sudija i administrativnog osoblja,
administrira podatke pohranjene na serverima datoteka,
obezbjeđuje uslove i vrši redovnu izradu sigurnosnih kopija elektronskih podataka (backup), smještenih na serverima datoteka u sudu, u skladu sa važećim procedurama,
izrađuje kopije snimljenog materijala, formira i vodi urednu evidenciju o snimljenim materijalima,
ažurira Web stranicu suda uz konsultaciju sa predsjednikom suda i službenikom za informisanje,
kontroliše audio i video snimanje suđenja, i stara se o ispravnosti tehničke opreme za snimanje,
održava i vodi urednu dokumentaciju servera, radnih stanica, lokalne računarske mreže i softverskih licenci u vlasništvu suda,
održava i vodi urednu dokumentaciju IKT opreme u vlasništvu suda i stara se o servisiranju iste,
učestvuje u procesu godišnjeg planiranja investicija i održavanja iz oblasti IKT-a u sudu,
u slučaju složenijih problema zahtijeva pomoć od strane višeg nivoa IKT podrške,
ispostavlja redovne izvještaje odjeljenju za IKT VSTS-a BiH o stanju i korištenju svih IKT sistema na području koje pokriva, sa posebnom napomenom o uočenim problemima i načinu njihovog rješavanja,
pruža drugi nivo podrške osnovnim sudovima koji se nalaze na području Okružnog suda u Doboju kao i Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju u rješavanju serverskih, mrežnih i drugih IKT problema po zahtjevu lica odgovornog za IKT poslove u osnovnim sudovima na području Okružnog suda Doboj i Okružnom javnom tužilaštvu Doboj (LITS lice),
obavlja poslove zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i podzakonskim aktima,
obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i sekretara suda.

Opšti uslovi:

da je državljanin BiH,
da je punoljetan,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,
da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:
  
Završena visoka stručna sprema tehničkog smjera,
položen stručni ispit za rad u organima uprave,
najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima informacione tehnologije
Dobro poznavanje Windowsa NT/2000/2003 serverskim operativnim sistemima (kao i klijent verzijama), Microsoft, Echange i Microsoft Office paket.
Poznavanje koncepata mreža (LAN/WAN) i TCP/IP mrežnog protokola.

  Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.
  
  Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:
  
  a) ličnu kartu ili pasoš,
  b) diplomu o završenom fakultetu tehničkog smjera,
  c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,
  d) dokaz o radnom iskustvu na poslovima informacione tehnologije,
  
  Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi Komisiji za sprovođenje postupka izbora radnika orginale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nekažnjavanju, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere, diplomu o završenom fakultetu tehničkog smjera, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave i dokaz o radnom iskustvu na poslovima informacione tehnologije.
Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za sprovođenje postupka izbora radnika će pozvati na razgovor.
  
  Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.
  
  Prijave za učešće na javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Okružni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.
  
  Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrazcu, nepotpune i neblagovremene neće biti uzete u razmatranje.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:napredno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare