Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Docent za užu naučnu oblast Ljekovito i aromatično bilje

- dana
Poslodavac:
Univerzitet Džemal Bijedić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
16.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluka Senata Univerziteta, 101-2404/16 i 101-2405/16 od 24.11.2016. godine, Univerzitet
„Džemal Bijedić“ u Mostaru, raspisuje
KONKURS
za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima- organizacionim jedinicama
Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru
Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje:
- vanredni profesor (napredovanje) za užu naučnu oblast „Genetika i oplemenjivanje bilja“ na
Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru - 1 izvršilac;
- docent (napredovanje) za užu naučnu oblast „Ljekovito i aromatično bilje“ na
Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru – 1 izvršilac;
- viši asistent (napredovanje) za užu naučnu oblast „Računovodstvo i revizija“ na
Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru- 2 izvršioca;
- saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast “Mikorobiologija i imunologija”
na univerzitetskom studiju Zdravstvena njega – 1 izvršilac.
Uslovi za izbor u zvanja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju u Heregovačko –
neretvanskom kantonu, Statutom Univerziteta i Pravilnikom o minimalnim uslovima u postupku izbora
u nastavna i saradnička zvanja na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru.
Navedeni univerzitetski akti su objavljeni na stranici Univerziteta: www.unmo.ba
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz".
Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem
pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:
Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Sjeverni logor b.b. , 88104 Mostar
Na koverti je potrebno naznačiti:
(Prijava na konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom Fakulteta i naučne oblasti ili
predmeta na koji se konkuriše - NE OTVARATI).
Na poleđini koverte treba biti naznačeno ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene,
neće se uzimati u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare