Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 26.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
Kategorija:
Zdravstvo i njega
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
26.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), kao i odredbi čl. 38, 39. i 40. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/13), a u vezi sa Odlukom Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 01-1-6301/17, Upravni odbor Zavoda za transfuzijsku medicine Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod), Ulica Čekaluša broj 86, 71000 Sarajevo.I OPIS RADNOG MJESTA

Direktor Zavoda obavlja sljedeće poslove i zadatke:

organizira i rukovodi radom Zavoda,
organizira i vodi stručni rad Zavoda u saradnji sa Stručnim vijećem,
predstavlja i zastupa Zavod saglasno ovlašćenjima iz Statuta Zavoda,
predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju Zavoda u saradnji sa Stručnim vijećem i uz učešće Upravnog odbora Zavoda,
stara se o izvršavanju odluka Upravnog odbora Zavoda,
obustavlja od izvršenja odluke stručnih organa ukoliko ocijeni da su neusaglašene sa Ustavom ili u suprotnosti sa Zakonom i drugim propisom ili bi izvršenje tih odluka moglo izazvati štetne posljedice po Zavod, o čemu je dužan odmah obavijestiti Upravni i Nadzorni odbor Zavoda, kao i donositelja akta, te Federalno ministarstvo zdravstva,
predlaže osnove plana rada i razvoja,
stara se o primjeni finansijskih propisa u poslovanju Zavoda i naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana,
odgovara Upravnom odboru Zavoda za rezultate rada i finansijsko poslovanje Zavoda,
podnosi Upravnom odboru Zavoda jednom tromjesečno pismeni izvještaj o cjelokupnom poslovanju, odnosno rezultatima rada i finansijskog poslovanja, te poduzima mjere za uspješno poslovanje, unaprjeđenje organizacije i procesa rada,
sudjeluje u radu Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda, bez prava odlučivanja,
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Zavoda i drugim općim aktima.


II MANDAT

Mandat Direktora traje 4 (četiri) godine od dana davanja saglasnosti federalnog ministra zdravstva na odluku Upravnog odbora Zavoda o prijedlogu za imenovanje direktora Zavoda.

Po isteku mandata ista osoba može, na osnovu javnog konkursa, ponovno biti imenovana za direktora Zavoda, ali najviše za još jedan mandatni period.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III OPĆI UVJETI

Opći uvjeti koje kandidat mora ispunjavati su:

da je stariji od 18 godina (izvod iz matične knjige rođenih),
da je državljanin Bosne i Hercegovine (uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci),
da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (ovjerena izjava),
da nije na funkciji u političkoj stranci (ovjerena izjava),
da nije član zakonodavne ili izvršne vlasti ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije BiH (ovjerena izjava),
da nema privatni – finansijski interes u Zavodu (ovjerena izjava).


IV POSEBNI UVJETI

Kandidat za poziciju direktora Zavoda, pored uvjeta iz tačke III ovog konkursa, mora da ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

završen medicinski fakultet (ovjerena fotokopija diplome);
specijalizacija iz transfuzijske medicine ili neka od srodnih specijalizacija iz registrirane djelatnosti Zavoda (ovjerena fotokopija uvjerenja o specijalizaciji);
radno iskustvo 5 (pet) godina na poslovima u struci (potvrda o radnom iskustvu na navedenim poslovima);
imati znanje o zdravstvenom menadžmentu (koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz top menadžmenta (napredni nivo) u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta), odnosno završenu specijalizaciju iz zdravstvenog menadžmenta ili završen postdiplomski studij iz zdravstvenog menadžmenta;
aktivno znanje engleskog jezika (certifikat);
da nije angažiran na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa,
da ne postoji koja druga zakonska zabrana za imenovanje na funkciju direktora.
Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz tač. III i IV ovog konkursa, kao i biografiju i Program rada i razvoja Zavoda u narednom četverogodišnjem periodu.V KRITERIJI IZBORA

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata, posebno će se cijeniti i sljedeće:

stručna i profesionalna znanja o djelatnostima Zavoda što će se utvrditi na osnovu priloženih dokumenata i putem intervjua;
sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandidiraju, kao i sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;
komunikacijske, organizatorske i rukovodne sposobnosti.


VI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Konkurs ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja u listovima „Dnevni Avaz „ i „Dnevni list“, kao i na web stranici Zavoda.

Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu posljednje objave.

Prijave na konkurs, sa traženom dokumentacijom, dostavljaju se Upravnom odboru Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine na adresu:

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine

Čekaluša br. 86

7100 Sarajevo

sa naznakom: „Prijava na konkurs za Direktora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH – NE OTVARATI“Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju.

Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. Obrasci se popunjavaju neposredno prije intervjua.

Konkursna komisija obavit će intervju sa kandidatima, nakon čega će predložiti rang listu uspješnih kandidata i dostaviti je Upravnom odboru Zavoda na daljnji postupak.

Uvjet da kandidat nije krivično kažnjavan, provjeravat će se neposredno prije prijedloga imenovanja uspješnog kandidata.

U roku od 30 dana od dana imenovanja direktora, pismenim putem će se o odluci o imenovanju direktora obavijestiti svi učesnici konkursa.

Nakon završene procedure izbora i imenovanja direktora Zavoda, prijave i dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni konkurs.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare