Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Kotor Varoš
Kategorija:
Menadžment i upravljanje, Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Kotror Varoš
Rok prijave:
01.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Direktor

Kandidati za direktora JU „ Nikola Tesla“ Kotor Varoš, pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 01/16), moraju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnikom o o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 108/09 i 118/09), i to :

1. Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent;
2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u vaspitno obrazovnom radu u školi;
3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;
4. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno obrazovnog rada škole;
5. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Kandidati koji konkurišu za izbor direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs dužni su dostaviti:
Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenog nakon četiri godine studija ili ekvivalent,
Uvjerenje o dužini radnog iskustva u vaspitno obrazovnom radu u školi najmanje 5 (pet) godina,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje o državljanstvu,
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad s učenicima (dostaviće naknadno kandidat koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa);
Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (zatražiće po službenoj dužnosti škola za kandidata koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa);
Prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu;
Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima;
Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Glas Srpske“.
Direktor škole imenuje se na period od četiri godine.
Kandidati će o odluci o imenovanju direktora škole biti obavješteni pismenim putem u roku od osam dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu JU „ Nikola Tesla“ Kotor Varoš,ul. Nikole Tesle b.b., Kotor Varoš, 78220 sa naznakom za „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora srednje škole“ (NE OTVARATI).

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.Sve naprijed navedene dokumente dostaviti u originalu ili ovjerene kopije istih.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare