Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.11.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor za ekonomske poslove

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Tuzli
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Tuzla
Rok prijave:
01.11.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluke Privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli broj: 04-7098-1/16 od 13.10.2016.
godine
UNIVERZITET U TUZLI
raspisuje
Konkurs za imenovanje direktora za ekonomske poslove
I
Raspisuje se Konkurs za imenovanje direktora za ekonomske poslove Univerziteta u Tuzli.
II
Za direktora za ekonomske poslove Univerziteta u Tuzli može biti imenovan kandidat koji ispunjava
slijedeće opće uslove:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova direktora za ekonomske poslove,
3. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za
imenovanje na date poslove, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili
oproštene kazne;
4. da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje datih poslova;
5. da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH.
Pored općih uslova, kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:
1. završen Ekonomski fakultet u četverogodišnjem trajanju/prvi ciklus studija sa
ostvarenih 240 ECTS bodova, pet godina radnog iskustva nakon sticanja stručne
spreme na poslovima računovodstva i finansija, od čega najmanje tri godine u struci
na rukovodećim poslovima,
2. da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Tuzli sa punim radnim vremenom, odnosno da
potpiše izjavu da će nakon imenovanja zasnovati takav radni odnos;
3. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana
sa političkom partijom i
4. da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu u Tuzli.
Kandidat koji u toku mandata stiče uslove za penziju ne može biti imenovan za direktora.
Direktor za ekonomske poslove imenuje se na mandatni period od 5 (pet) godina i može biti ponovo
imenovan na još jedan mandatni period, pod uslovom da u toku trajanja mandata ne stiče uslove za penziju.
III
Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti, U ovjerenoj fotokopiji, dokaze o ispunjavanju općih i
posebnih uslova i to:
1. biografiju, svojeručno potpisanu,
2. uvjerenje o državljanstvu BiH izdato nakon 17.06.2013.godine,
3. izjavu da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavljaju smetnje za
imenovanje na date poslove, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili
oproštene kazne,
4. izjavu da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje datih poslova,
5. izjavu da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH,
6. diplomu o završenom Ekonomskom fakultetu u četverogodišnjem trajanju/prvi ciklus
studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova, kao i dokaz o dužini trajanja studija
(uvjerenje/dodatak diplomi), ukoliko ista ne sadrži taj podatak,
7. uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje pet godina nakon sticanja stručne
spreme na poslovima računovodstva i finansija, od čega najmanje tri godine u struci na
rukovodećim poslovima,
8. uvjerenje da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Tuzli sa punim radnim vremenom,
odnosno potpisanu Izjavu da će nakon imenovanja zasnovati takav radni odnos,
9. izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana
sa političkom partijom,
10. izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu u Tuzli.
Dokaze iz tačke III kandidat je dužan dostaviti uz prijavu na Konkurs u fotokopiji ovjerenoj kod
nadležnog općinskog organa ili notara.
Kandidati su dužni dostaviti i potvrdu izdatu od poslodavca o ukupnoj dužini trajanja radnog odnosa/potvrdu
Federalnog zavoda PIO/MIO o ukupno ostvarenom stažu osiguranja.
Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, za obavljanje poslova direktora za ekonomske poslove, ne
starije od 6 (šest) mjeseci, dostavlja samo kandidat koji bude imenovan za direktora za ekonomske poslove, a
prije zaključivanja ugovora o radu.
IV
Kandidat za direktora za ekonomske poslove dužan je, uz prijavu na Konkurs dostaviti Program rada za
mandatni period, u pisanoj verziji i u elektronskoj verziji (na CD-u ) za potrebe prezentacije istog na
sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli.
V
Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja
Konkursa u dnevnim novinama "Oslobođenje".
VI
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
VII
Informacije o djelokrugu rada direktora za ekonomske poslove dostupne su na WEB stranici Univerziteta u
Tuzli www.untz.ba .
VIII
Prijava na Konkurs s potrebnim dokazima, dostavlja se u zatvorenoj koverti na pisarnicu Univerziteta u Tuzli
ili putem pošte, na adresu:
UNIVERZITET U TUZLI
Konkursna komisija - uz naznaku "Prijava na Konkurs za imenovanje direktora za ekonomske
poslove – ne otvaraj!“, Ul. Dr. Tihomila Markovića br. l, 75000 Tuzla.


Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare