Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor škole

- dan
Poslodavac:
JU OŠ Aleksa Šantić
Kategorija:
Menadžment i upravljanje, Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Istočno Sarajevo
Rok prijave:
24.08.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Direktor škole

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole.

Opšti uslovi:
1) da je državljanin RS ili Bi H,
2) da je punoljetan,
3) da je radno sposoban.

Posebni uslovi:
1) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i
4) da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

II Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta (original ili ovjerene fotokopije):
-diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),
-uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostavlja samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa)
-prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
-preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
-ktatku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama.
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Prijave slati na adresu škole.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora“.
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

Javna ustanova Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Vojkovići
Druge sarajevske brigade br.57
71213 ISTOČNO SARAJEVO
Tel/Faks 057/350-649
e-mail:os186@teol.net
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare