Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.10.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor Pedagoške institucije i savjetnik za standarde i ocjenjivanje

- dan
Poslodavac:
Vlada Brčko Distrikta
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Brčko
Rok prijave:
17.10.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH
(„Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 09/14, 37/15, 48/16 i 9/17) i Dopuna Odluke o raspisivanju
Javnih konkursa, broj predmeta: 33-002061/17, broj akta: 01.1-1141SM-017/17 od 10. 8. 2017. godine i
broj predmeta: 33-002061/17, broj akta: 01.1-1141SM-027/17 od 15. 9. 2017. godine, Odjeljenje za
stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos
NA NEODREĐENO VRIJEME U
ODJELjENjU ZA ОBRAZOVANjE
Pododjeljenje - Pedagoška institucija

1. Direktor Pedagoške institucije i savjetnik za standarde i ocjenjivanje

Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- Obavljanje poslova rukovođenja Pododjeljenjem u skladu sa Zakonom,
- Predlaže standarde i normative za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i prati nivo uspjeha
učenika,
- Određuje potrebe i utvrđuje standarde za izradu udžbenika,
- Odgovoran je za pravovremeno dostavljanje prijedloga Odluke za korištenje udžbenika za svaku
školsku godinu,
- Odgovoran je za pravovremeno dostavljanje prijedloga budžeta Pododjeljenja za fiskalnu godinu,
- Unapređuje nastavničku praksu i inovacije u nastavu,
- Vrši internu kontrolu iz djelokruga rada Pedagoške institucije,
- Organizuje, vrši i prati stručno-pedagoški nadzor u predškolskim ustanovama, osnovnim i
srednjim školama,
- Odgovoran je za čuvanje registra i baze podataka o položenim stručnim ispitima nastavnika, stručnih
saradnika i saradnika u nastavi i odgajatelja,
- Prati ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja i odgoja,
- Utvrđuje rezultate rada nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi i organizuje i prati
provođenje stručnog ocjenjivanja,
- Sarađuje s drugim pedagoškim zavodima,
- Sarađuje s domaćim i međunarodnim udruženjima, institucijama i tijelima koja djeluju u oblasti
reformisanja i modernizacije obrazovanja,
- Direktno je odgovoran šefu Odjeljenja,
- U slučaju odsustva direktora zamjenjuje ga stručni savjetnik za nastavne planove i programe,
- Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Distrikt Brčko regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kvalifikacija za radno mjesto:
- stečena diploma visokog obrazovanja u trajanju najmanje četiri godine, odnosno visoka stručna
sprema (VSS), VII/1 koeficijent obrazovanja, minimalno 240 ECTS bodova, nastavničkog ili
društvenog ili tehničkog smjera,
- pet godina radnog iskustva nakon sticanja navedene visoke stručne spreme,
- položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim
organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne
uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine,
- položen stručni ispit za rad u nastavi,
- poznavanje rada na računaru (WORD, EXCEL, internet i elektronska pošta).

Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Platni razred: VIII 5 (mjesečna neto plata 2.081,32 KM, prije oporezivanja).

Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos po raspisanom javnom konkursu dužni su
podnijeti prijavu u propisanom roku, a materijalno i krivično su odgovorni za tačnost podataka
navedenih u prijavi.
Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova (Kvalifikacija za
radno mjesto), moraju ispunjavati sljedeće opće uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin
BiH, da je punoljetan, da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta, da se
protiv njega ne vodi krivični postupak za sva krivična djela, osim za krivična djela protiv sigurnosti
javnog saobraćaja, da se na njega ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH, da u posljednje 3 (tri) godine
(počevši od dana objavljivanja Konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno
entiteta i Distrikta, uslijed pravosnažno izrečene disciplinske mjere.
Potpisana prijava na Javni konkurs dostavlja se lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH – Bulevar
mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRČKO DISTRIKTA
BiH – ODBOR ZA ZAPOŠLjAVANjE – Bulevar mira br. 1, najkasnije do 17. 10. 2017. godine do
15.00 sati.
Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH i na web stranici
Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
Nepravovremeno prispjele prijave neće biti razmatrane.
Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH i traje do
17. 10. 2017. godine.


NAPOMENA
- Selektovani kandidati s kojim će se obavljati testiranje/intervju o datumu, mjestu i terminu
ISKLjUČIVO SE OBAVJEŠTAVAJU PUTEM SLUŽBENE INTERNET STRANICE Vlade
Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
- U skladu s članom 39. stav (2) Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta
BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 09/14 i 37/15), kandidati za radna mjesta koji nemaju
položen ispit za rad u organima uprave mogu ravnopravno konkurisati i biti izabrani kao i kandidati koji
imaju položen ispit, uz obavezu da u roku od šest mjeseci od dana sticanja uslova za polaganje ispita
polože ispit za rad u organima uprave.
Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine, potrebna je
nostrifikacija.
Potpisana prijava koja se podnosi važi samo za navedeni konkurs.
Nakon obavještenja Odbora za zapošljavanje o izboru kandidata, izabrani kandidati dostavljaju
dokumente kojim dokazuju tačnost podataka kojim se potvrđuje ispunjavanje općih i posebnih uslova
(Kvalifikacija za radno mjesto).
Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za stručne i administrativne
poslove – Pododjeljenju za ljudske resurse, na telefonskom broju 049 / 240-655.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare