Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.09.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Diplomirani inženjer saobraćaja-drumski saobraćaj

- dana
Poslodavac:
Opština Modriča
Kategorija:
Transport, nabavka i logistika
Mjesto rada:
Modriča
Rok prijave:
27.09.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Načelnik opštine Modriča raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 3. pripravnika sa visokom stručnom spremom prema „Programu podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2018. godini“ i to:


3. Diplomirani inženjer saobraćaja-drumski saobraćaj......1 (jedan) izvršilac,

II Opšti uslovi:

1.da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2.da je stariji od 18. godina,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
6.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,
7.da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave («Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16).

III Posebni uslovi:

Pod 3. VSS, diplomirani inženjer saobraćaja-drumski saobraćaj ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova,

IV Potrebna dokumenta i postupak izbora:

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu „Prijava na javni konkurs“ (Obrazac broj 1.), koji je dostupan na internet stranici opštine Modriča i Info pultu Opštinske uprave Modriča.
Uz Prijavni obrazac kandidat prilaže dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH i izjavu da kandidat:
1.nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX tačka 1. Ustava BiH,
2.nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3.nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i
4.nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, koja je sastavni dio Prijave na javni konkurs za prijem pripravnika.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:

1.fotokopiju diplome o završenom fakultetu (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi. Ako visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje),
2.uvjerenje da kandidat nije zasnivao radni odnos u struci i da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme,
3.uvjerenje da je kandidat dijete porodice poginulog borca VRS ( pozicija 3.Konkursa)

Sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa, Konkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prvorangirani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi naprijed navedene dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

VI Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu «Glas Srpske».

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:
Opština Modriča, ulica Vidovdanska 1. sa naznakon «Prijava na javni konkurs za prijem pripravnika“, sa brojem pozicije za koju konkuriše.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Za dodatna obavještenja o javnom konkursu, kontakt osoba Olga Subotić, telefon: 053/810-511 lokal 181.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare