Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Diplomirani ekonomista

- dana
Poslodavac:
Opština Osmaci
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Osmaci
Rok prijave:
20.07.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Prijem pripravnika- volontera u Opštinskoj upravi Osmaci

1. Diplomirani ekonomista, 2 kandidata,
2. Profesor razredne nastave, 3 kandidata.

OPIS POSLOVA
Volonter će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan u Opštinskoj upravi Osmaci u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja pripravnika u Opštinskoj administrativnoj službi Osmaci („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj: 2/08).

STATUS
Volonteri nemaju status zaposlenog lica. Volonteri imaju pravo na dnevni odmor u toku rada, kao i između dva uzastopna radna dana, pravo na osiguranje u slučaju nesreće na poslu i pravo na zdravstveno osiguranje kako je to za nezaposlena lica regulisano zakonom.OPŠTI USLOVI
a) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 18 godina,
c) da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
d) da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske –Biro Osmaci,

POSEBNI USLOVI
Za sve pozicije: Dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ETCS bodova.

POTREBNI DOKUMENTI ZA ISPUNjAVANjE OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA
Prilikom podnošenja prijave na javni konkurs za prijem pripravnika-volontera u Opštinsku upravu Osmaci, kandidat prilaže fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i izjavu za tačku b),v),g) i d) i to:
a) Fotokopija diplome,
b) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
v) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi,
g) da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske –Biro Osmaci
d) da nema radno iskustvo u struci,
e) fotokopija lične karte ili pasoša,
ž) fotokopija radne knjižice,
z) prijava na javni konkurs i
i) biografija

Prvo rangirani kandidat, po prijedlogu komisije za provođenje javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave se mogu podnositi lično ili putem pošte na adresu: Opština Osmaci, Načelnik opštine Osmaci, Osmaci 111, 75406 Osmaci, sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika - volontera“.
Za sve informacije možete kontaktirati samostalnog stručnog saradnika za ljudske resurse i personalne poslove u Opštinskoj upravi Osmaci, na tel. 056 337-314.
Nepotpune, ne blagovremene i neuredne prijave se neće razmatrati.
Postupak izbora kandidata provešće Komisija za izbor volontera u Opštinskoj upravi Osmaci, koja će obaviti ulazni intervju sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa.
Svi kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa, podliježu razgovoru – intervjuu sa članovima Komisije za izbor volontera.
O vremenu i mjestu razgovora svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove ovog konkursa će biti blagovremeno obavješteni.
O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obavješteni.
Vrsta posla:stručno osposobljavanje, volontiranje
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare