Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.10.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Dežurni električar

- dan
Poslodavac:
Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka
Kategorija:
Elektrotehnika i strojarstvo
Mjesto rada:
Nova Topola
Rok prijave:
17.10.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 26/04, 7/05 i 48/05, 60/10 i 32/13), člana 6. Pravilnika o radu "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka i Odluke Uprave "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: 81-U-17/2017 od 28.09.2017. godine r a s p i s u j e s e

JAVNI KONKURS

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Operativnom području Banja Luka, kako slijedi:

Dežurni električar u TS 110 kV (DK) 1 izvršilac Nova Topola
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Opšti uslovi:
a) da je državljanin BiH;
b) da ima navršenih 18 godina života;
c) da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
d) da nije kažnjavan za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u
Bosni i Hercegovini;
e) da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi:
- VKV/SSS/KV – elektrotehničar-smjer elektroenergetika, elektromehaničar,
elektroinstalater, elektromonter, sa 6 mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu
stručne spreme;

Uz potpisanu prijavu na Konkurs sa obaveznom naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta,
kao i mjesta rada, kandidati su dužni dostaviti:
− biografiju – sa adresom stanovanja i kontakt telefonom;
− diplomu;
− uvjerenje o radnom iskustvu u traženom stepenu stručne spreme;

Uz potpisanu prijavu na Konkurs sa obaveznom naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta, kao i mjesta rada, kandidati su dužni dostaviti:
− biografiju – sa adresom stanovanja i kontakt telefonom;
− diplomu;
− uvjerenje o radnom iskustvu u traženom stepenu stručne spreme;

Ostale dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviće kandidat koji bude izabran, prije zaključivanja ugovora o radu.
Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uslova, dostavljaju se kao original ili ovjerena kopija.

Sljedeća dokumenta ne treba dostavljati jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:
- Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana;
- Kao dokaz radnog iskustva ne dostavljati:
o radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo;
o ugovor o radu;
o ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova;
o ugovor o djelu i dr. ugovore;
o rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa-isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog;
o sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa-dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu.
o Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, precizirano razdoblje radnog angažovanja, te ostali relevantni podaci za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta, podnose prijavu na svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni Konkurs će se objaviti u dnevnim listovima "Glas Srpske" Banja Luka, "Oslobođenje" Sarajevo i "Večernji list" Mostar i na web stranici "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" www.elprenos.ba.
Ako Konkurs ne bude istovremeno objavljen, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijavu slati preporučenom pošiljkom na adresu "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja
Luka, Operativno područje Banja Luka, Ramići bb, 78 215 Dragočaj /prijava na konkurs/.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare