Izrada maturskog / seminarskog / diplomskog rada: uđite u svijet nauke

Na ovom treningu polaznici će se upoznati sa osnovnom metodologijom i tehnikom izrade maturskog, seminarskog i diplomskog rada. Trening je koncipiran tako da se polaznici postepeno uvode kroz čitav postupak od trenutka dobivanja teme do konačnog-završnog rada. Budući da postoje brojne sličnosti između seminarskog i diplomskog rada, postupak njihove izrade je većim dijelom identičan.

Na treningu će biti govora o definiranju osnovnih elemenata maturskog, seminarskog i diplomskog rada, kao što su naslovna strana, sadržaj, uvod, glavni dio odnosno materijal i metode, rezultati, diskusija i dr., kao i detaljnom objašnjavanju načina njihove izrade. Posebna pažnja se obraća na ispravno citiranje literature i na postojanje različitih stilova citiranja.

Trening je namijenjen učenicima, studentima dodiplomskih i postdilomskih studija, te svim ostalim zainteresovanim koji žele da unaprijede svoje vještine pisanja i izrade radova.

Datum: 09. 03. 2017
Vrijeme: 13:00
Cijena: 40 KM
Vrijeme: 13:00 - 17:00h

Cijena: 40KM+ PDV

Edukator: Nađa Zubčević, magistrica biologije-biohemije i fiziologije na Prirodno-matematičkom fakultetu sa većim brojem objavljenih naučnih radova i bogatim iskustvom u naučnom istraživanju.

PROGRAM TRENINGA

Modul I: Priprema za izradu rada

Modul II: Osnovni elementi rada

Modul III: Citiranje literature

Modul IV: Pisanje teksta i tehnička obrada podataka

DODATNE INFORMACIJE

Trening je dio šireg edukacijskog programa „Gaudeamus” koji se sastoji od 3 treninga tj.

Izrada maturskog/seminarskog/diplomskog rada;
Kako napisati naučni rad;
Statistička obrada podataka.
Polaznicima se nudi popust od 10% pri upisu na 2 treninga u sklopu programa „Gaudeamus”, a popust od 20% na upis sva 3 treninga.

Prijava OVDJE

Ponedjeljak, 06.03.2017. / www.civilnodrustvo.ba
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare